TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

"Siêu ủy ban" quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được "chốt" thành lập trong năm 2018

"Siêu ủy ban" quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được "chốt" thành lập trong năm 2018

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018 công bố sáng nay (28/12) cho biết Chính phủ quyết định thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ngay trong năm 2018.

Tại Hội nghị của Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã đưa ra dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018.

Theo Nghị quyết, Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và các trọng tâm chỉ đạo, điều hành gồm:

Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện 242 nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết.

Dự thảo Nghị quyết nêu rõ, trong năm 2018, phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6,7%, kiểm soát CPI bình quân khoảng 4%.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công, nợ công, tăng cường quản lý các quỹ ngoài ngân sách, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc vay, sử dụng vốn vay và trả nợ. Phấn đấu cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ ngoài quốc gia khoảng 47,6% GDP.

Thúc đẩy xuất khẩu, đẩy mạnh mở rộng thị trường. Bảo đảm cân đối xuất nhập khẩu, phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 8% đến 10% năm 2017, kiểm soát nhập siêu dưới 3% so với tổng kim ngạch xuất khẩu.

Cơ cấu đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước và đảm bảo bền vững an toàn nợ công. Tăng cường hiệu quả đầu tư công, bảo đảm cân đối về đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toán xã hội 34% GDP.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho biết Chính phủ yêu cầu việc thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổ chức phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mạnh cổ phần hoá và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp không cần nắm giữ theo nguyên tác thị trường, công khai, minh bạch và đúng pháp luật, đảm bảo lợi ích cao nhất của nhà nước, tạo chuyển biến căn bản trong việc xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, dự thảo Nghị quyết nêu....

Nghị quyết yêu cầu chấn chỉnh những bất cập trong hình thức đầu tư đối tác công tư, khẩn trương rà soát tổng thể hình thức BOT , các trạm BOT giao thông đường bộ nhằm đảm bảo minh bạch công khai, đảm bảo hài hoà lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu cụ thể về các chỉ tiêu cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, biên chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, gồm: Đơn giản hóa, cắt giảm 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; Cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; Năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh đạt mức ASEAN-4…

Để thực hiện các mục tiêu trên, Chính phủ, đề nghị các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiêp chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của từng Bộ ngành, địa phương.

Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành; tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể về những vấn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thống nhất giải quyết...

T.Công

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên