TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Soi kết quả kinh doanh của 12 công ty chứng khoán hàng đầu

Soi kết quả kinh doanh của 12 công ty chứng khoán hàng đầu

6 tháng đầu năm, hoạt động môi giới đóng góp bình quân 22,3% doanh thu; thu nhập lãi từ các khoản cho vay, phải thu chiếm 25,2% doanh thu của 12 công ty; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8% so với 6 tháng đầu 2015. Dư nợ cho vay tăng 15,3% so với đầu năm.

Thống kê kết quả kinh doanh của 12 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới hoặc tạo ra lợi nhuận cao nhất trong 6 tháng qua cho thấy:

12 công ty đã tạo ra 3.910 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ hoạt động môi giới chiếm tỷ trọng bình quân 22,3%; doanh thu lãi từ các khoản cho vay chiếm bình quân 25,2%.


Nguồn: Báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Báo cáo tài chính các công ty

Công ty chứng khoán SSI , VPBS, TCBS, HSC, và VCSC là 5 công ty có doanh thu lớn nhất. Trong đó, SSI dẫn đầu về doanh thu hoạt động môi giới lẫn lãi từ các khoản cho vay. Tuy nhiên xét về tỷ trọng, HSC đang là công ty có tỷ trọng doanh thu môi giới/tổng doanh thu cao nhất; ACBSFPTS là 2 công ty có tỷ trọng lãi từ các khoản cho vay/tổng doanh thu cao nhất, hơn 50%.


Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Tỷ trọng thu nhập từ các khoản cho vay 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điều này phù hợp khi hoạt động cho vay của các công ty trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng cao so với đầu năm và cùng kỳ năm trước.

Dư nợ cho vay tại ngày 30/06/2016 của 12 công ty chứng khoán đạt mức 18.673 tỷ đồng, tăng trưởng 15,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tại các công ty chứng khoán chủ yếu là khoản cho vay nghiệp vụ ký quỹ, ứng trước tiền bán.

Về lợi nhuận, 12 công ty đã tạo ra 1.738 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước. SSI, TCBS, HSC, VCSC và VNDS là 5 công ty có lợi nhuận trước thuế cao nhất. Nhưng VPBS, TCBS là 2 công ty có lợi nhuận tăng đột biến.

Được biết, TCBS có lợi nhuận tăng mạnh nhờ dịch ngân hàng đầu tư, tư vấn phát hành trái phiếu với tổng giá trị gần 13.000 tỷ đồng cho các doanh nghiệp như Masan và Vingroup, cao hơn so với mức 3.400 tỷ cùng kỳ năm 2015.


Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Số liệu Báo cáo tài chính các công ty

Trong top 5 công ty có lợi nhuận cao nhất, ngoại trừ TCBS, VPBS, HSC dẫn đầu với mức tăng trưởng lợi nhuận gần 45% so với 6 tháng đầu năm 2015. Trong khi đó, trong nhóm 12 công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn thì MBS, ACBS lại có mức sụt giảm lợi nhuận lớn nhất.

Tại ngày 30/06/2016, SSI đang là công ty có số dư tiền mặt lớn nhất hơn 5.634 tỷ đồng bao gồm cả tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và 1 năm; đồng thời là công ty đang quản lý tiền của khách hàng lớn nhất 1.667 tỷ đồng. Tiếp theo sau SSI là VNDS đang có số dư tiền của khách hàng là 1.371 tỷ đồng.


Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các công ty

Số dư tiền của khách hàng tại 11 công ty chứng khoán (ngoại trừ ACBS) tại ngày 30/06/2016 đã tăng 54% so với đầu năm.

Theo Hồng Quân

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên