TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

Cổ tức năm 2010, 2011, 2012 tỷ lệ 15% và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 85%.

Ngày 17/8 tới đây, CTCP Đầu tư phát triển Sông Đà (Sông Đà IDC – mã chứng khoán SIC) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ 100%.

Cổ tức năm 2010, 2011, 2012

Tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành khoảng 1,2 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá 12 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2015.

Cổ phiếu thưởng tỷ lệ 85%

Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6,8 triệu cổ phiếu, giá trị phát hành theo mệnh giá 68 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy 20 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần và 48 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển.

Dự kiến sau phát hành, SIC sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm còn 12,16 tỷ đồng. Như vậy, SIC sẽ dùng hết nguồn lợi nhuận lũy kế để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông.

Thặng dư vốn cổ phần 22,17 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển dư 50,36 tỷ đồng. Như vậy lần này, SIC sẽ dùng gần hết các quỹ và thặng dư vốn để phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ/VSD