Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Thời sự

Thứ 4, 01/02/2017, 07:43

Sứ mệnh phải tiếp tục đổi mới: Đổi mới hay tiếp tục bị tụt hậu

Thế hệ hiện nay đang được giao sứ mệnh phải tiếp tục đổi mới để khơi dậy và phát huy được mọi nguồn lực nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển của đất nước trong 30 năm nữa.

Tết Đinh Dậu năm nay là cái Tết thứ 30 sau khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, được bắt đầu từ mùa xuân năm 1987. 30 năm trước đây, đất nước đã đứng trước thời khắc "đổi mới hay là chết", còn bây giờ là "đổi mới hay tiếp tục bị tụt hậu".

Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới vừa qua là rất quan trọng. Tuy nhiên, thời cuộc lại đang đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa. Hơn 30 năm trước đây, với quyết định đổi mới của Đảng, đất nước đã có được thành quả như ngày hôm nay. Những quyết sách để tiếp tục công cuộc đổi mới nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 12, ngày hôm nay được coi là nền tảng cho những thành tựu của đất nước sau 30 năm nữa, khi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Chính vì vậy, tương lai của dân tộc đang đòi hỏi thế hệ hiện nay phải hành động để chúng ta sẽ được tôn trọng như chúng ta đang tôn trọng thế hệ đi trước đã quyết định đưa đất nước bước vào công cuộc đổi mới 30 năm trước đây.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đã đề ra đường lối tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Khác với 3 thập niên trước, đổi mới giờ đây là các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương phải thực sự chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân và doanh nghiệp vô điều kiện, để người dân có được điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư và kinh doanh. Ngoài ra, các ngành và địa phương có đủ điều kiện cần được phát triển theo mô hình mới với phương thức quản lý mới.

Thế hệ người Việt Nam hôm nay, đang được trao sứ mệnh lịch sử đó là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhằm khơi dậy và phát huy được hết mọi sức mạnh trong mỗi người dân Việt Nam bởi đất nước lúc này đang đứng trước 2 thách thức lớn nhất, đó là cần có những mô hình phát triển mới để không bị tăng trưởng chậm lại và nhất là không bị bỏ lại trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo PV

VTV

Từ khóa
tin mới