TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ACB: Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đạt 1.331 tỷ đồng

07-08-2009 - 09:15 AM | Tài chính - ngân hàng

ACB: Lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đạt 1.331 tỷ đồng

Mức lợi nhuận này cao hơn 131 tỷ so với lợi nhuận chưa hợp nhất công bố trước đây.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét, thu nhập lãi thuần của ACB trong quý 2 đạt 734,4 tỷ đồng, tăng 218 tỷ (42%) so với quý trước. Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần đạt 1250,9 tỷ đồng, tăng 13%.

Lãi từ hoạt động dịch vụ trong quý 2 cũng tăng tới 90,2% so với quý trước, đạt 247,8 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng lại giảm hơn một nửa so với quý trước, từ 311,2 tỷ xuống xuống còn 140,5 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, hoạt động này đạt 451,7 tỷ đồng lợi nhuận.

Lợi nhuận từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh cũng tăng đến kể góp phần làm cho tổng lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 868 tỷ đồng, tăng 87,7% so với mức 462,5 tỷ đạt được trong quý 1.

Lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 21,8% so với 6 tháng đầu năm 2008. Lợi nhuận sau thuế đạt 1037,9 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 1.633 đồng.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của ACB đạt 129.788 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cuối năm 2008. Cho vay khách hàng đạt 51.025 tỷ đồng, tăng 46,5%.

Năm 2007, theo nghị quyết Đại hội cổ đông, ACB đặt mục tiêu đạt 2.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 170.000 tỷ đồng; huy động tiền gửi và dư nợ cho vay đạt lần lượt là 130.000 tỷ và 65.000 tỷ đồng.
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Q1/09
Q2/09
6T/09
6T/08
TN lãi thuần
516.5
734.4
1250.9
1082.8
Lãi thuần từ HĐ dịch vụ
130.3
247.8
378.1
300.5
Lãi thuần từ HĐKD ngoại hối và vàng
311.2
140.5
451.7
318.0
Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán CK kinh doanh 
0.1
105.5
105.6
-1.0
Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư
-17.0
90.2
73.2
10.8
Lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng
561.0
944.8
1506.1
1141.6
LNTT
462.5
868.1
1331.0
1040.7
LNST
359.9
868.1
1037.9
894.6
Kết quả kinh doanh hợp nhất của ACB
K.A.L

duchai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên