TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bảo hiểm tiền gửi cần có chỗ tựa vững chắc

17-08-2009 - 06:50 AM | Tài chính - ngân hàng

Bảo hiểm tiền gửi cần có chỗ tựa vững chắc

Tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng không phải là những con số “lạnh lùng” mà là tiền tiết kiệm, có khi là tiền của cả đời người...

Chính vì thế, để bo v tt nht quyn li ca người gi tin, nht là trong thi bui th trường tài chính toàn thế gii đang có nhng biến động khó lường, thì bn thân cơ quan thay mt Chính ph trc tiếp bo v người gi tin - t chc bo him tin gi - cn phi “có ch ta” vng chc trên th trường.

 

C thế gii đang phi ng phó vi suy thoái kinh tế. Để khôi phc nim tin ca công chúng, hu hết các quc gia đều nâng hn mc chi tr tin gi được bo him hoc cam kết bo him toàn b đối vi các khon tin gi ca người dân. Trong khi đó, ti sao Vit Nam vn áp dng hn mc chi tr 50 triu đồng cho mi người gi tin ti mt t chc tín dng?

 

Tr li câu hi này, TS. Lê Xuân Nghĩa - Phó ch tch y ban Giám sát tài chính Quc gia, nói:

 

- Trên thc tế, vic x lý tin gi ti các ngân hàng đã gp s c Vit Nam rt khác vi các quy định pháp lý v bo him tin gi, đặc bit là s khác nhau gia mc chi tr bo him tin gi  theo quy định ca pháp lut và thc tế chi tr bo him tin gi .

 

Cho đến nay ngoài qu tín dng nhân dân, người gi tin đều ngm hiu rng Nhà nước chi tr gn như 100% tin gi và không thc hin qua Bo him tin gi Vit Nam đối vi khu vc ngân hàng trong trường hp s c. Thc tế này nói lên s thiếu rõ ràng và chuyên nghip ca h thng pháp lý có liên quan đến hot động gi tin và bo him tin gi.

 

Vic nhiu quc gia châu Âu, Úc, M... nâng mc bo him tin gi lên rt cao, thm chí 100% là trường hp đặc bit trong điu kin khng hong, nhm duy trì lòng tin ca người gi tin và đảm bo thanh khon ca h thng ngân hàng.

 

Vn đề đối vi bo him tin gi Vit Nam li khác. Ngoài vic nâng hn mc chi tr bo him tin gi thì vn đề ct lõi cn phi to lp được là vai trò trc tiếp ca bo him tin gi trong vic x lý quyn li ca người gi tin ti các ngân hàng thương mi, đặc bit là trong nhng trường hp li ích này có th b tn hi.

 

Mt khác, vic tăng hn mc chi tr bo him cũng đòi hi Bo him tin gi Vit Nam phi được cp đủ vn cn thiết để thc hin trách nhim bo him ca mình.

 

Như vy, để t chc bo him tin gi Vit Nam phát huy trên thc tế quyn li và nghĩa v ca mình, ngoài vic nâng cao năng lc th chế, cơ s pháp lý, còn là vic gim thiu nhng can thip theo kiu “làm thay” vai trò đặc thù ca định chế tài chính này.

 

Vy c th s thiếu rõ ràng và chuyên nghip ca h thng pháp lý có liên quan đến hot động gi tin và bo him tin gi  đó là gì, thưa ông?

 

S thiếu rõ ràng và chuyên nghip th hin ch không phi vì không có tin hay chưa có thi gian để nâng cao năng lc th chế ca t chc bo him tin gi Vit Nam màđụng chm đến nghĩa v, quyn li ca các cơ quan khác là ch yếu. Mt cơ quan bo him tin gi chuyên nghip phi làm được 3 vic ch cht.

 

Th nht, vai trò chính ca nó là phi bo him tin gi ca dân trong trường hp các t chc tín dng gp s c.

 

Th hai, giám sát hot động ca các t chc tín dng theo chun mc ri ro để bo v quyn li ca người gi tin nhưng cũng nhm gim thiu ri ro cho bo him tin gi để khi phi chi tr bo him.

 

Th ba, phi đảm bo được h thng ngân hàng - tài chính yên n, càng yên n thì nó càng phi chi ít tin để bo him. Bi vì, tng tài sn ca h thng tài chính là rt ln so vi vn t có ca mt công ty bo him tin gi, bt lun đó là bo him tin gi ca M hay nước nào.

 

Nếu như c h thng y đổ b thì mình t chc bo him tin gi không th nào gánh ni. Điu đó cho thy vai trò rt quan trng và đặc bit ca bo him tin gi.

 

Và phi tha nhn rng, tính an toàn h thng trước hết là vì li ích ca người gi tin - đối tượng d b “tn thương” nht trước nhng biến động ca th trường tài chính, vì vy càng phi coi bo him tin gi có mt vai trò quan trng đặc bit.

 

Vit Nam, t chc bo him tin gi được thành lp vi k vng rt ln là bo v người gi tin và góp phn đảm bo an toàn ca h thng ngân hàng nhưng li không đủ vn cho nó hot động vi tư cách là người bo him tin gi thc s cho tt c nhng ai gi tin vào h thng tài chính nói chung, k c ngân hàng thương mi hay qu tín dng nhân dân.

 

Bên cnh đó, năng lc th chế ca bo him tin gi còn yếu. Ch l 10 năm qua ri mà mt t chc quan trng như vy ca Chính ph li không ci thin được năng lc th chế trên các mt ch cht?

 

Chính vì vy, nguyên nhân ch yếu để cho bo him tin gi không th thoát khi giai đon “sài đẹn” hin nay chính là quyn hn, trách nhim không được trao đầy đủ. Đơn c hot động chi tr, mi ch bó hp trong khuôn kh chi tr bo him cho các qu tín dng nhân dân, còn các ngân hàng thương mi thì mc du h phi đóng bo him tin gi nhưng t chc bo him tin gi trên thc tế không có nghĩa v chi tr.

 

L ra, bo him tin gi cn phi được các ngân hàng (trong nhng trường hp có s c) đăng ký bo him phá sn và nó phi đứng ra làm đầu mi x lý các ngân hàng đổ v. Nó s đứng ra tha thun sáp nhp vi ai hoc tha thun biến n thành vn góp...

 

Tt c nhng vic y phi là bo him tin gi đứng ra thc hin (hoc tòa án kinh tế) bi nó là cơ quan chuyên nghip ch không phi Ngân hàng Trung ương - cơ quan qun lý tin t ca Chính ph - không th nào đi thu xếp s sng còn ca mt ngân hàng hay t chc tín dng.

 

Ông tng nói rng cơ chế giám sát ca bo him tin gi thiên v giám sát ri ro và đó mi thc s là giám sát tài chính hin đại. Trong bi cnh hin nay, theo ông, Chính ph cn làm gì để cơ chế giám sát này phát huy tác dng hơn na?

 

Vit Nam, h thng giám sát tài chính còn rt yếu, không độc lp, khách quan và thiếu minh bch. S yếu kém này th hin rõ nht ch Chính ph dường như phi bo him 100% tin gi ngay c trong điu kin bình thường (như trong điu kin khng hong vy).

 

Và nếu không như thế thì không hiu điu gì s xy ra và h thng tài chính có vng mnh và n định được không. Điu này cho thy Chính ph cn t chc li và nâng cao năng lc ca h thng giám sát, đảm bo tính độc lp khách quan và nghiêm minh vì li ích ca nn kinh tế và s n định ca h thng tài chính ch không phi li ích cc b ca B, ngành, nhóm quyn li.

 

B Chính tr đã có kết lun và Chính ph đã có quyết định ch đạo đổi mi h thng giám sát theo hướng này t năm 2005/2006, nhưng chúng ta cn kiên nhn ch đợi.

 

Theo Mai Hương

VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên