TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bảo toàn khoản nợ vay TCTD của công ty nông, lâm nghiệp chuyển đổi

20-08-2015 - 20:02 PM | Tài chính - ngân hàng

Bảo toàn khoản nợ vay TCTD của công ty nông, lâm nghiệp chuyển đổi

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.

Nguyên tắc xử lý nợ

Thứ nhất, khoản nợ vay TCTD của công ty nông, lâm nghiệp phải được bảo toàn trong quá trình sắp xếp, đổi mới theo quy định tại Nghị định số 118.

Thứ hai, trước khi được sắp xếp, đổi mới theo Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công ty nông, lâm nghiệp phải huy động các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán các khoản nợ vay cho TCTD hoặc thỏa thuận với TCTD về phương án xử lý khoản nợ vay.

Thứ ba, thời điểm xử lý khoản nợ vay là thời điểm chuyển đổi hoặc một thời điểm khác sau thời điểm chuyển đổi theo thỏa thuận giữa TCTD và công ty nông, lâm nghiệp.

Thứ tư, TCTD thực hiện xử lý khoản nợ vay đối với công ty nông, lâm nghiệp theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Được thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 1 lần

Bên cạnh đó, thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về phân loại và xử lý rủi ro. Theo đó, TCTD được xem xét, quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ như đã được phân loại trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vay phát sinh trước thời điểm công ty nông lâm nghiệp được sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118.

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản nợ vay chỉ được thực hiện 1 lần và thời hạn thực hiện cơ cấu lại là 2 năm kể từ ngày công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu theo Điều 4, khoản 1, khoản 2 Điều 8 Nghị định số 118 hoặc chuyển đổi thành ban quản lý rừng phòng hộ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

TCTD phải thường xuyên rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Khoản nợ vay đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này nhưng công ty nông,lâm nghiệp vẫn không trả được nợ khi đến hạn theo thời hạn cơ cấu lại thì TCTD thực hiện phân loại khoản nợ vay theo quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

 

Hải Vân

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên