TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

BIC: Năm 2012 dự kiến kế hoạch LNTT 106 tỷ đồng, cổ tức 10%

05-03-2012 - 17:18 PM | Tài chính - ngân hàng

BIC: Năm 2012 dự kiến kế hoạch LNTT 106 tỷ đồng, cổ tức 10%

Năm 2012, BIC dự báo hoa hồng nhượng tái giảm bình quân 1,5 -2%, chi phí mua hợp đồng bảo hiểm bảo vệ cho thảm họa tăng bình quân 20 -25% so với năm 2011. BIC sẽ chào bán CP cho cổ đông chiến lược.

Ngày 16/03/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (MCK: BIC) sẽ tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012, tại Hà Nội.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung tờ trình liên quan kết quả hoạt động kinh doanh, cổ tức, thù lao HĐQT và BKS năm 2011; và kế hoạch kinh doanh, cổ tức dự kiến năm 2012; cũng như bầu thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát; kế hoạch tái cấu trúc BIC theo mô hình Holding Company.

Được biết năm 2012, BIC tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững thông qua kiểm soát rủi ro một cách hợp lý, cải thiện tỷ lệ bồi thường, tỷ lệ tái tục, tỷ lệ nợ phí….

BIC sẽ tập trung đầu tư, đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối bán lẻ: Bancassuruance, Đại lý cá nhân, Trực tuyến. Thực hiện tái cấu trúc hệ thống và chào bán CP cho cổ đông chiến lược.

Năm 2012, BIC dự kiến kế hoạch kinh doanh khi chưa phát hành thêm vốn cho cổ đông chiến lược với chỉ tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm 850 tỷ đồng, tăng 23,3%; lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2011; cổ tức dự kiến 9%/vốn điều lệ.

Theo BIC, năm 2012 thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung và BIC nói riêng bị áp đặt chương trình tái bảo hiểm bất lợi hơn năm 2011: hoa hồng nhượng tái giảm bình quân 1,5 – 2%; chi phí mua hợp đồng bảo hiểm bảo vệ cho thảm họa (XOL) tăng bình quân 20 -25%, bị áp đặt giới hạn phụ và thắt chặt các điều kiện điều khoản nhận bảo hiểm.

Q. Nguyễn

quynhnn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên