TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC

05-07-2011 - 14:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư mới về Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC

Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC) có vốn điều lệ 2.481 tỷ đồng, việc tăng vốn điều lệ do Bộ Tài chính quyết định.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 79/2011/TT-BTC ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

DATC được chuyển đổi theo Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở tổ chức lại Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg Ngày 05/06/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

DATC do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Bộ máy quản lý, kiểm soát và điều hành gồm: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

Bộ Tài chính theo phân công của Chính phủ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với DATC; Bộ Tài chính ủy quyền cho Hội đồng thành viên DATC thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước tại DATC.

Vốn điều lệ của DATC là 2.481 tỷ đồng; trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Công ty có thể được điều chỉnh tăng để phù hợp với nhu cầu hoạt động; việc tăng vốn điều lệ do Bộ Tài chính quyết định. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ, DATC phải điều chỉnh vốn điều lệ trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định.

Ngành nghề kinh doanh chính của DATC là mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua đã tiếp nhận theo quy định; tư vấn, môi giới xử lý nợ, tài sản tồn đọng và kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Vốn hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam bao gồm: vốn điều lệ do Nhà nước cấp, các nguồn vốn vay, vốn huy động và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ được giao

Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ: ngành nghề kinh doanh chính của DATC là mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp; tiếp nhận để xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước; xử lý các khoản nợ và tài sản đã mua đã tiếp nhận theo quy định; tư vấn, môi giới xử lý nợ, tài sản tồn đọng và kinh doanh những ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn về tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao. Chủ động kinh doanh các lĩnh vực phù hợp với ngành nghề đăng ký kinh doanh và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng và nhiệm vụ từng thời kỳ theo chiến lược phát triển kinh doanh được chủ sở hữu phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật; Sử dụng vốn và các quỹ hợp pháp của Công ty để kinh doanh theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn; Áp dụng các hình thức huy động vốn để mở rộng kinh doanh theo quy định của pháp luật…

Đối với nghĩa vụ trong hoạt động: Công ty Mua bán nợ Việt Nam ngoài việc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, còn thực hiện các nghĩa vụ sau: Nhận và sử dụng vốn, tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác được Nhà nước giao để kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao theo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; Chịu sự giám sát của chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/07/2011 và thay thế Thông tư số 33/2010/TT-BTC ngày 11/03/2010 của Bộ Tài Chính.

Theo MTHT

mof.gov.vn

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên