TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Chính phủ ban hành quy định mới chức năng NHNN

28-08-2008 - 07:41 AM | Tài chính - ngân hàng

 Chính phủ ban hành quy định mới chức năng NHNN

Ngày 26/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN).

Theo đó NHNNVN là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và chức năng Ngân hàng Trung ương của Việt Nam; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của NHNNVN.

 NHNNVN được giao 27 nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng như: xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia, trình Chính phủ để trình Quốc hội. Sử dụng lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của các tổ chức tín dụng, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định; quản lý ngoại hối và xây dựng cán cân thanh toán quốc tế; quản lý việc vay, trả nợ nước ngoài của người cư trú là tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng và cá nhân theo quy định của pháp luật.

Về thực hiện các nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, NHNNVN tổ chức in, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền. Thực hiện nghiệp vụ phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền; thực hiện tái cấp vốn để cung ứng tín dụng ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho nền kinh tế; điều hành thị trường tiền tệ, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở và một số nghiệp vụ quan trọng khác.

NHNNVN cũng là đại diện cho Việt Nam tại các ngân hàng và tổ chức tiền tệ quốc tế theo ủy quyền của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức, NHNNVN có 19 tổ chức giúp Thống đốc NHNNVN thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương; 5 tổ chức sự nghiệp trực thuộc NHNNVN (Viện Chiến lược ngân hàng, Trung tâm Thông tin tín dụng, Thời báo Ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng và Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng).
Vũ Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên