TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTG: 6 tháng cuối năm đạt gần 1.200 tỷ đồng LNST

09-02-2010 - 09:11 AM | Tài chính - ngân hàng

CTG: 6 tháng cuối năm đạt gần 1.200 tỷ đồng LNST

Tính chung cả năm 2009, CTG đạt 2.780 tỷ đồng lợi nhuận thuần sau thuế tăng 129,8% so với năm 2008.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã: CTG) đã có báo cáo tài chính quý IV/2009 và năm 2009.
 
Năm 2009, CTG bắt đầu hoạt động dưới hình thức Ngân hàng thương mại cổ phần từ 3/7, còn trước đó, CTG vẫn là ngân hàng thương mại Nhà nước.
 
Theo đó, tổng lợi nhuận trước thuế quý IV đạt 596 tỷ đồng giảm 243 tỷ đồng so với quý III (28,9%); lũy kế cả năm đạt 3.514 tỷ đồng tăng 1.985 tỷ đồng so với năm 2008, tương ứng với tăng 129,8% so với cuối năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế quý IV là 754,6 tỷ đồng tăng 303,8 tỷ đồng (67%) so với quý III. Lợi nhuận thuần sau thuế của chủ sở hữu cả năm 2009 của CTG đạt 2.780 tỷ đồng tăng 1.631 tỷ đồng so với cuối năm 2008, tương ứng với tăng 141,9%.

Nếu như năm 2008, hoạt động kinh doanh ngoại hối đã mang về cho CTG 334,7 tỷ đồng thì trong quý IV hoạt động này đã khiến ngân hàng bị lỗ 26 tỷ đồng và lũy kế cả năm lỗ 25 tỷ đồng.

Trong khi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 4,7 tỷ đồng trong quý IV và 55,5 tỷ đồng nếu tính lũy kế thì hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư đã khiến CTG lỗ 19,2 tỷ đồng (tính lũy kế).

Tính đến ngày 31/12/2009 tổng tài sản của CTG đạt 245.411 tỷ đồng tăng 26,7% so với thời điểm cuối năm 2008. Tiền gửi và vay của các tổ chức tín dụng khác tại CTG tính đến cuối quý IV là 14.807 tỷ đồng tăng 67,8% so với cuối năm 2008. CTG cho vay khách hàng đạt 161.658 tỷ đồng (tính đến cuối quý IV/2009) tăng 43.057 tỷ đồng, tương đương với 36,3% so với 31/12/2008.

Cổ phiếu CTG chính thức giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM vào ngày 16/7/2009 với giá chào sàn 50.000 đồng/cp.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (8/2) cổ phiếu CTG giảm nhẹ 200 đồng xuống còn 27.300 đồng/cp.

 
Chỉ tiêu
Quý IV/2009
Lũy kế từ 3/7/2009 - 31/12/2009
Lũy kế từ 1/1/2009 - 31/12/2009
Thu nhập từ lãi
5434.8
10122.6
19014.1
Thu nhập lãi thuần
2471.7
4560.6
8042.1
Hoạt động dịch vụ
243.5
412.0
673.7
Hoạt động kinh doanh ngoại hối
-26.3
-25.0
82.5
Chứng khoán kinh doanh
4.7
55.5
109.7
Chứng khoán đầu tư
15.0
-19.2
-19.2
Góp vốn, mua cổ phần
-64.0
21.0
35.8
Chi phí hoạt động
2145.7
3526.7
5778.4
Lợi nhuận trước chi phí dự phòng rủi ro
514.0
1536.0
3536.3
Tổng lợi nhuận trước thuế
596.0
1435.5
3514.4
Lợi nhuận sau thuế
754.6
1205.5
2794.8
LNST của chủ sở hữu
752.0
1191.0
2780.5

 

Hạnh Lệ
Theo CTG

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên