TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

CTG: 9 tháng ngân hàng mẹ lãi trước thuế hơn 3.540 tỷ đồng

27-10-2010 - 09:06 AM | Tài chính - ngân hàng

CTG: 9 tháng ngân hàng mẹ lãi trước thuế hơn 3.540 tỷ đồng

Thu nhập lãi thuần, hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng mẹ CTG trong quý 3/2010.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (mã CTG) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010 của ngân hàng mẹ. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu chính của CTG đều tăng trưởng mạnh so với quý 3/2009.

- Thu nhập lãi thuần quý 3/2010 đạt 2.926,97 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 8.184 tỷ đồng.

- Lãi từ hoạt động dịch vụ quý 3/2010 đạt gần 238 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 864,37 tỷ đồng.

- Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý này đạt 67,25 tỷ đồng, 9 tháng đạt 91,33 tỷ đồng.

- Lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư quý này lãi gần 225 triệu đồng, 9 tháng lỗ 6,17 tỷ đồng.

- Lãi từ hoạt động khác quý này đạt 164,54 tỷ đồng, giảm mạnh 432 tỷ đồng so với kỳ tính năm 2009 (2 tháng từ 30/07 – 30/09); lũy kế 9 tháng đạt hơn 388 tỷ đồng. (Do CTG mới cổ phần hóa vào 30/07/2009 do đó các con số chỉ tiêu trong quý 3/2009 chỉ bao gồm 2 tháng)

Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần quý này đạt 4,55 tỷ đồng, trong khi 2 tháng cuối quý 3/2009 đạt gần 85 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 92,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2010 của CTG đạt 1.406,7 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 3.542,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 đạt 1.120 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đạt 2.769,57 tỷ đồng.

Chỉ tiêu Quý III 9 tháng 2010
2010 2009 (từ 30/7 - 30/09) So sánh
Thu nhập lãi thuần 2926.98 2049.16 43% 8184.17
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 237.93 155.41 53% 864.37
Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 67.25 1.15 5748% 91.33
Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư 0.224 -33.57
-6.17
Lãi thuần từ hoạt động khác 164.54 596.6 -72% 388
Thu nhập góp vốn, mua CP 4.55 84.895 -95% 92.8
Chi phí hoạt động 1607.4 1359 18% 4999.83
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 387.33 731.88 -47% 1071.87
LNTT 1406.72 762.77 84% 3542.84
LNST 1120.32 384.93 191% 2769.57

Hoàng Ly
Theo CTG

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên