TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

DATC đang có vốn đầu tư tại 59 doanh nghiệp

18-09-2012 - 08:08 AM | Tài chính - ngân hàng

DATC đang có vốn đầu tư tại 59 doanh nghiệp

DATC sở hữu trên 51% cổ phần tại 5 DN và 20-dưới 51% tại 18 DN. Tính đến hết tháng 6, DATC đã thực hiện 121 phương án xử lý nợ và dự kiến triển khai mới 22 phương án trong 6 tháng cuối năm.

Theo nguồn tin mà chúng tôi có được, vốn chủ sở hữu của Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đến ngày 31/12/2011 là 2.756 tỷ đồng.

DATC đang được tổ chức theo mô hình Công ty hạch toán độc lập, trực tiếp kinh doanh, không có các doanh nghiệp thành viên. Tuy nhiên trên thực tế DATC đang có vốn đầu tư tại 59 doanh nghiệp chủ yếu thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp.

Tại 59 doanh nghiệp này, số vốn của DATC đầu tư là 743,6 tỷ đồng. Trong số đó có 47 doanh nghiệp được hình thành từ chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cơ cấu doanh nghiệp. DATC cũng nắm giữ trên 51% cổ phần tại 5 công ty con và góp vốn 20 – dưới 51% ở 18 doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp được hình thành thông qua xử lý nợ, tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư của DATC mặc dù DATC không nắm cổ phần chi phối nhưng vẫn giữ quyền chi phối doanh nghiệp thông qua chi phối về nợ và tài sản đảm bảo nợ. Nguyên nhân là do các khoản nợ tại doanh nghiệp DATC mua thường chiếm gấp 3-4 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp, DATC chỉ sử dụng một phần nợ để chuyển thành vốn góp và phần nợ còn lại được tiếp tục được xem xét xử lý thông qua nhiều hình thức.

Tại các doanh nghiệp tái cơ cấu, DATC đều cử người đại diện tham gia Hội đồng quản trị và cử cán bộ tham gia Ban kiểm soát.

DATC đã thực hiện 121 phương án mua bán nợ

Tính đến thời điểm 30/6/2012, DATC đã thực hiện 121 phương án mua nợ. Giá trị các khoản nợ đã mua theo sổ kế toán là 7.994,9 tỷ đồng. Giá mua thực tế là 2.383,7 tỷ đồng bằng 29,8% giá trị theo sổ kế toán của các khoản nợ.

Trong 121 phương án mua nợ có 6 phương án mua nợ theo chỉ định của Chính phủ với tổng giá trị theo sổ kế toán là 339,5 tỷ đồng. Giá mua thực tế các khoản nợ này là 335,9 tỷ đồng, bằng 98,9% giá trị ghi sổ kế toán của các khoản nợ đã mua.

Đối với hoạt động mua nợ theo thỏa thuận DATC đã thực hiện 115 phương án với giá trị theo sổ kế toán là 7.655,4 tỷ đồng, giá mua thực tế là 2.047,8 tỷ đồng bằng 26,7% giá trị ghi sổ kế toán các khoản nợ đã mua.

Xét về cơ cấu số lượng phương án mua theo chỉ định chỉ chiếm 5% phương án mua nợ đã thực hiện, còn 95% phương án là mua theo thỏa thuận.

Về giá trị các khoản nợ đã mua tính theo sổ kế toán thì số mua theo chỉ định chiếm 4,2%, còn mua theo thỏa thuận chiếm 95,8%. Nếu tính theo giá mua thực tế thì mua theo chỉ định chiếm 14%, mua theo thỏa thuận chiếm 86%.

Xét về mục đích mua nợ và tài sản của DATC thì trong 121 phương án đã mua có 74 phương án mua nợ và tài sản có giá trị theo sổ kế toán là 6.519,9 tỷ đồng, giá mua là 1.647,1 tỷ, với mục đích mua nhằm tái cơ cấu về tài chính cho doanh nghiệp khách nợ, làm lành mạnh hóa tình hình tài chính giúp cho doanh nghiệp ổn định và phát triển kinh doanh, có điều kiện để chuyển đối sở hữu.

Trong 74 phương án mua nợ gắn với xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp khách nợ, đến 30/6/2012 đã hoàn thành 47 phương án xử lý nợ và chuyển đổi thành công cho 47 doanh nghiệp.

Giá trị các khoản nợ đã mua theo sổ kế toán là 4.208,5 tỷ đồng, giá mua thực tế là 1.195,1 tỷ đồng bằng 28,3% giá trị theo sổ kế toán của các khoản nợ, đã thực hiện chuyển nợ thành vốn góp 464,7 tỷ đồng chủ yếu từ chênh lệch giữa giá vốn mua nợ và giá trị sổ sách khoản nợ, đã xử lý tồn tại tài chính được 2.375,8 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục xử lý 473,8 tỷ đồng, đã thu nợ bằng tiền và thu từ bán tài sản là 837,3 tỷ đồng, dự kiến nợ còn phải thu 585,2 tỷ đồng, hiệu quả của 47 phương án (đã trừ chi phí vốn) là 533,2 tỷ đồng.

DATC sẽ triển khai mới 22 phương án mua bán nợ trong 6 tháng cuối năm

Hiện nay DATC đang triển khai 27 phương án tái cơ cấu , giá trị các khoản nợ đã mua theo sổ kế toán là 2.311,4 tỷ đồng, giá mua thực tế là 452 tỷ đồng bằng 19,5% giá trị theo sổ kế toán của các khoản nợ, đã xử lý tồn tại tài chính 130,7 tỷ đồng và dự kiến sẽ xử lý tiếp 1.473,2 tỷ đồng, đã thu bằng tiền và bán tài sản được 233,5 tỷ đồng, dự kiến hiệu quả của 27 phương án (đã trừ chi phí vốn) là 184 tỷ đồng.

Chỉ có 41 phương án mua nợ và tài sản với giá trị theo sổ kế toán là 1.135,4 tỷ đồng với giá mua thực tế là 400,5 tỷ đồng nhằm mục đích lợi nhuận thuần túy.

Dự kiến 6 tháng cuối năm 2012, DATC sẽ triển khai mới 22 phương án mua nợ gắn với xử lý nợ, tái cơ cấu tài chính cho doanh nghiệp khách nợ với giá trị mua nợ dự kiến khoảng trên 600 tỷ đồng và tiếp tục triển khai 27 phương án đã mua nợ để thực hiện tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp khách nợ.

Thành Hưng

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên