TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đề xuất gộp 8 thủ tục hoàn thuế thành 1

08-11-2009 - 09:14 AM | Tài chính - ngân hàng

Đề xuất gộp 8 thủ tục hoàn thuế thành 1

Lý do của đề xuất này, theo phân tích của các chuyên gia, là do có một số trùng lặp trong việc phân loại các thủ tục này.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có đề xuất gộp 8 thủ tục hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu thành 1 bộ thủ tục duy nhất gọi chung là thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu.

VCCI cũng đồng thời đưa ra phương án hai, là gộp 8 thủ tục này thành 2 thủ tục là hoàn thuế trước kiểm tra sau và kiểm tra trước hoàn thuế sau. Cùng với đó, VCCI cũng đề xuất không phân chia thành thủ tục cấp cục và chi cục.

Hiện tại, theo công bố, các thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng cấp cục được quy định thành 10 thủ tục và tương tự 10 thủ tục cấp chi cục. Trong đó, thủ tục dành cho xuất khẩu là 8.

Lý do của đề xuất này, theo phân tích của các chuyên gia, là do có một số trùng lặp trong việc phân loại các thủ tục này.

Thứ nhất, đó là phân theo loại hình bán hàng (xuất khẩu hoặc bán trong nước có 3 tháng liên tục âm); theo loại hình thanh toán (bằng hàng hoặc bằng tiền - chỉ áp dụng đối với xuất khẩu); theo hình thức hoàn (hoàn trước, hoàn sau).

Trong loại hình xuất khẩu được phân ra thành 3 hình thức gồm xuất khẩu bình thường; gia công xuất khẩu chuyển tiếp và hình thức gia công xuất khẩu tại chỗ.

Tuy nhiên đối với trường hợp xuất khẩu bình thường lại chia theo hình thức thanh toán, như vậy là có hình thức cho xuất khẩu thanh toán bằng tiền; xuất khẩu thanh toán bằng hàng; gia công xuất khẩu chuyển tiếp; gia công xuất khẩu tại chỗ.

Khi phân loại tiếp theo tiêu thức hoàn trước, hoàn sau sẽ sinh ra 8 thủ tục

Xét về bàn chất các hình thức xuất khẩu đều có các điều kiện ràng buộc tương tự nhau như hợp đồng xuất khẩu, hồ sơ hải quan và hồ sơ thanh toán .

Trên thực tế, quy trình xử lý chung cho các trường hợp này như vẫn làm là việc kiểm tra chứng từ, tài liệu tương ứng với số thuế hoàn. Mỗi điều kiện được hoàn thuế được dùng làm tên của một thủ tục. Đây là lý do tỷ lệ thủ tục trùng nhau khá nhiều.

So sánh giữa các thủ tục hoàn trước với nhau  và hoàn sau với nhau thì chỉ có thời hạn giải quyết thủ tục là khác nhau. Mẫu đơn và mẫu tờ khai hoàn toàn chung nhau : mẫu 05/ĐNHT và 01-1/HTBT.

Khi so sánh các thủ tục cấp cục với chi cục thì chỉ có một nội dung duy nhất khác nhau đó là thẩm quyền giải quyết. Cụ thể là chi cục không được quyền ký quyết định hoàn thuế mà phải chuyển hồ sơ lên cục để ra quyết định hoàn thuế.

Theo Khánh An
Báo Đầu tư

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên