TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

ĐHCĐ Sacombank: Năm 2013 có thể phải trích lập thêm 122 tỷ đồng cho SBS

25-04-2013 - 11:32 AM | Tài chính - ngân hàng

ĐHCĐ Sacombank: Năm 2013 có thể phải trích lập thêm 122 tỷ đồng cho SBS

Việc SBS sáp nhập/hợp nhất vào CTCK nào hay không điều này do ĐHĐCĐ của SBS bàn bạc và quyết định do tỷ lệ sở hữu của STB tại SBS còn rất thấp.


Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (MCK: STB) năm 2013 đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Chương trình đại hội dự kiến kéo dài đến 13h30 cùng ngày.

Tại đại hội, ngoài các nội dung báo cao kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013, cổ tức và kế hoạch cổ tức năm 2013, STB sẽ bầu bổ sung HĐQT, phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và bổ sung thêm thù lao cho HĐQT.

Cổ tức năm 2012 trình đại hội thông qua là 6%/mệnh giá.

Năm 2013 STB sẽ phát hành CP tăng vốn điều lệ lên thêm 53% so với kết thúc năm 2012. Trong đó,

Phát hành cổ phần chia cổ tức năm 2011 tỷ lệ 14%/mệnh giá; thưởng cổ phiếu 15% theo tinh thần nghị quyết đại hội cổ đông 2011 mà chưa thực hiện trong năm 2012.

Phát hành CP cho CBCNV cốt cán 3% vốn điều lệ, giá 10.000 đồng/CP; chuyển nhượng CPQ và phát hành thêm CP cho cổ đông chiến lược nước ngoài 20% vốn điều lệ, giá phát hành dự kiến 30.000 đồng/CP.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc tăng thêm thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS bổ sung trong năm 2012 là 75,9 tỷ đồng, sau khi đã trích 2,5% LNST đã được thông qua trước đó.

11h00, Đại hội tiến hành phần thảo luận, cổ đông hỏi, chủ toạ đoàn trả lời

Hiệu quả hoạt động tại NH Lào và Campuchia?

Năm qua nhuận từ hoạt động ngân hàng tại Lào đạt 40 tỷ đồng, Campuchia đạt 30 tỷ đồng.

Về kế hoạch nợ xấu < 3%?

Đây là chuẩn của NHNN. STB cố gắng kiểm soát nợ xấu dưới 3%.

Tổn thất của STB từ SBS ?

Năm 2012 STB đã xử lý quyết liệt, năm 2012 đã trích lập cho SBS 1.042 tỷ đồng trong đó gồm: toàn bộ CP của STB góp vào SBS; trích lập toà nhà SBS 211 tỷ đồng; trích lập 378 tỷ đồng cho TPCĐ, tuy nhiên STB đã thu về 300 tỷ đồng TPCĐ và 104 tỷ đồng tiền lãi thưo kết luận của Thanh tra NHNN. Nếu còn phải trích năm 2013, STB có thể sẽ phải trích thêm 122 tỷ đồng.

Việc SBS sáp nhập/hợp nhất vào CTCK nào hay không điều này do ĐHĐCĐ của SBS bàn bạc và quyết định do tỷ lệ sở hữu của STB tại SBS còn rất thấp.

Sacomreal còn nợ STB bao nhiêu?

Đến nay Sacomreal không còn nợ tại STB.

Tại sao phải bổ sung thù lao HĐQT và BKS gần 76 tỷ đồng?


Theo kế hoạch đã được thông qua trước đó, mức trích thù lao và kinh phí cho HĐQT và BKS là 2,5%LNST kế hoạch  - tương đương 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng rủi ro hơn 2.000 tỷ đồng đã làm cho lợi nhuận sau thuế thực hiện thấp, qua đó chi phí và thù lao được tính theo tỷ lệ kế hoạch giảm mạnh và không đủ kinh phí.

Bên cạnh việc chi trả thù lao và kinh phí cho HĐQT và BKS hiện tại, STB đã trả/thưởng thù lao cho những thành viên cũ - đã được cổ đông chấp thuận trong kỳ họp trước.

Tổn thất từ cháy kho Sacombank?

Nhà kho và hàng hoá bao gồm hàng hoá ký gửi đều có bảo hiểm.

12h00, đại hội kết thúc phần thảo luận, bước sang phần thông qua các tờ trình và công bố kết quả bầu cử bổ sung.

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc từ nhiệm HĐQT của ông Đặng Văn Thành, ông Đặng Hồng Anh, ông Trần Xuân Huy. Đồng thời bầu bổ sung.

Đại hội cũng thông qua các nội dung khác trình tại Đại hội bao gồm bổ sung thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2012.

3 thành viên được bổ sung vào HĐQT gồm:

(i) Ông Nguyễn Gia Định
(ii) Bà Nguyễn Thị Lệ An
(iii) Ông Nguyễn Văn Cựu
Q.Nguyễn

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên