TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo chế độ tài chính NHNN: Vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỷ đồng

06-07-2011 - 17:46 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự thảo chế độ tài chính NHNN: Vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỷ đồng

Dự thảo còn quy định việc trích lập Quỹ góp vốn mua cổ phần của TCTD, áp dụng để can thiệp mua cổ phần của các TCTD được kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

NHNN đang lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tài chính của NHNN - Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 07/2006/NĐ-CP ngày 10/1/2006 của Chính phủ về chế độ tài chính của NHNN.

Theo dự thảo, NHNN quản lý và sử dụng các loại vốn sau đây: Vốn pháp định; Tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; Vốn đi vay và vốn khác.

Mức vốn pháp định của NHNN là 10.000 tỷ đồng (thay vì 5.000 tỷ đồng như trước). Việc thay đổi mức vốn pháp định này do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Thống đốc NHNN và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo điều 10 của dự thảo, NHNN thực hiện trích từ chênh lệch thu, chi hàng năm để bổ sung Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, quỹ dự phòng tài chính và Quỹ góp vốn mua cổ phần của tổ chức tín dụng.

Quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia: mức trích bằng 20% chênh lệch thu, chi hàng năm.

Quỹ dự phòng tài chính: Mức trích bằng 10% chênh lệch thu, chi hàng năm, mức tối đa của quỹ này không vượt quá 25% vốn pháp định của NHNN (tương đương 2.500 tỷ đồng).

Quỹ dự phòng tài chính được sử dụng để bù đắp khoản chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm (nếu có) do ảnh hưởng từ hoạt động điều hành chính sách tiền tệ quốc gia; bù đắp phần còn lại những tổn thất, thiệt hại về tài sản xảy ra trong quá trình hoạt động sau khi đã được bù đắp bằng tiền bồi thường của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm và sử dụng dự phòng rủi ro trích lập trong chi phí.

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc quản lý và sử dụng quỹ này. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp các tổn thất, thiệt hại, chênh lệch chi lớn hơn thu hàng năm (nếu có), NHNN phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý phần còn thiếu.

Quỹ góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng: Mức trích 5% chênh lệch thu, chi hàng năm. Mức tối đa của Quỹ không quá 50% mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng có mức vốn pháp định cao nhất. Quỹ này được sử dụng để can thiệp mua cổ phần của các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. NHNN là đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn góp này.

Toàn văn dự thảo

Phương Mai
Theo SBV


phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên