TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo: TCTD vi mô duy trì tối thiểu 65% tổng dư nợ để cấp tín dụng vi mô

15-07-2011 - 16:18 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự thảo: TCTD vi mô duy trì tối thiểu 65% tổng dư nợ để cấp tín dụng vi mô

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính vi mô.


Theo đó, Cấp tín dụng vi mô là khoản cấp tín dụng dưới hình thức cho vay đối với các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ (theo quy định của pháp luật về hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ). Tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng vi mô đối với một khách hàng không vượt quá ba mươi triệu đồng.

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

- Thành viên Hội đồng thành viên phải đã từng giữ chức vụ quản lý hoặc điều hành tại một tổ chức hoạt động ở một trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ 01 (một) năm trở lên; hoặc có bằng đại học trở lên.

- Thành viên Ban kiểm soát phải Có bằng đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính; Có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm làm việc có liên quan tại một trong các lĩnh vực kiểm toán viên, kế toán viên, tài chính;

- Tổng giám đốc (Giám đốc) phải Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật; Có ít nhất 03 (ba) năm làm người điều hành, điều hành trong lĩnh vực tài chính vi mô.

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU VỐN GÓP

- Hình thức góp vốn điều lệ

+ Vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô được góp bằng tiền hoặc hiện vật.

+ Góp vốn bằng hiện vật: Số vốn điều lệ được góp dưới hình thức hiện vật không được vượt quá 05 (năm) % tổng số vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN GÓP VỐN

- Các tổ chức được phép thành lập tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm:

a) Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam, Quỹ từ thiện và Quỹ xã hội;

b) Tổ chức phi chính phủ Việt Nam;

- Đối với tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có:

+ Tỷ lệ tổng dư nợ vay của những khách hàng có nợ quá hạn trên tổng dư nợ cho vay của tổ chức tài chính vi mô (PAR) dưới 5 (năm) %; Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 3% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm nộp đơn đề nghị cấp giấy phép hoặc tham gia góp vốn vào Tổ chức tài chính vi mô.

+ Đối với thành viên góp vốn nước ngoài phải được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ cho phép góp vốn thành lập hoặc tham gia góp vốn vào tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam. Tổng số vốn góp của các tổ chức, cá nhân nước ngoài phải dưới 50% vốn điều lệ của tổ chức tài chính vi mô.

+ Tổng số vốn góp của các tổ chức phải đạt tỷ lệ tối thiểu là 25% vốn điều lệ và phải có tỷ lệ góp vốn cao nhất so với mỗi thành viên góp vốn còn lại.

- Đối với tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

+ Trực tiếp tham gia quản trị hoặc điều hành một hoặc một số tổ chức, chương trình, dự án có cung cấp dịch vụ nhận tiết kiệm bắt buộc và cấp tín dụng quy mô nhỏ tại Việt Nam trong 03 (ba) năm liền trước. Chứng minh được việc quản trị, kiểm soát và điều hành an toàn, bền vững đối với các hoạt động tài chính quy mô nhỏ trong thời gian ít nhất là 01 (một) năm liền trước.

- Số lượng thành viên góp vốn: Hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do hai hoặc nhiều tổ chức Tổng số thành viên góp vốn không vượt quá 05 (năm) thành viên.

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tổng dư nợ các khoản cấp tín dụng vi mô cho cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tối thiểu 65% tổng dư nợ cấp tín dụng của Tổ chức tài chính vi mô.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

Ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp tỉnh nơi tổ chức tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chính: Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản đề nghị, Ngân hàng nhà nước chi nhánh cấp tỉnh nơi Tổ chức tài chính vi mô dự kiến đặt trụ sở chính thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Tổ chức tài chính vi mô và có văn bản gửi Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo SBV

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên