TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo Thông tư: Các tổ chức tín dụng phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động giao dịch hối đoái

08-11-2010 - 20:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự thảo Thông tư: Các tổ chức tín dụng phải tự chịu trách nhiệm về hoạt động giao dịch hối đoái

Dự thảo Thông tư không qui định NHNN là người mua/bán cuối cùng; bỏ qui định lượng ngoại tệ tối thiểu của một giao dịch là 50.000 Đôla Mỹ trong Quyết định 101…

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa NHNN và Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Được biết, phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Thông tư đã thay đổi căn bản so với phạm vi điều chỉnh của Quyết định 101.

Phạm vi điều chỉnh của Quyết định 101 là các giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng bao gồm các giao dịch giữa NHNN với các TCTD và các giao dịch giữa các TCTD. Tuy nhiên, chức năng giám sát của NHNN đối với các giao dịch giữa các TCTD qui định tại Quyết định 101 đã không còn phù hợp với sự phát triển của Thị trường. Các giao dịch giữa các TCTD dự kiến sẽ theo Bản thông lệ thị trường do các TCTD tự thỏa thuận ký kết.

Do đó, Thông tư này chỉ điều chỉnh trực tiếp các giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD. Các TCTD phải tự chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch hối đoái. Vì vậy, Dự thảo Thông tư chỉ điều chỉnh các giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đối tượng điều chỉnh của Thông tư  là các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng (sau đây gọi chung là các TCTD), và các cá nhân liên quan trực tiếp đến các giao dịch hối đoái giữa NHNN và các TCTD.

Quyết định 101 quy định NHNN tham gia thị trường với tư cách là người mua, người bán cuối cùng, thực hiện can thiệp khi cần thiết vì  mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia. Dự thảo Thông tư không qui định NHNN là người mua/bán cuối cùng.

Dự thảo Thông tư qui định điều kiện đối với các TCTD tham gia giao dịch hối đoái với NHNN là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt nam theo Luật các tổ chức tín dụng có xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối do NHNN cấp với các lý do sau:

- Hiện nay để đảm bảo bình đẳng về mặt bằng pháp lý theo khuôn khổ chung của Nghị định 160 đối với các TCTD thì đối tượng được thiết lập quan hệ giao dịch hối đoái với NHNN sẽ là các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đáp ứng đủ các điều kiện đặt ra trong thông tư.

- Một số điều kiện tham gia giao dịch trong Quyết định 101 hiện nay đã không còn phù hợp hoặc gây khó khăn cho việc áp dụng. Cụ thể: Qui định “2. Có quá trình kinh doanh ngoại tệ tốt, không vi phạm các qui định về quản lý ngoại hối hiện hành”; Qui định “4. Có đội ngũ cán bộ được đào tạo và thông thạo nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ”

Dự thảo Thông tư qui định đối tượng trực tiếp tham gia giao dịch với NHNN là trụ sở chính của TCTD hoặc một chi nhánh đầu mối của ngân hàng nước ngoài trong trường hợp ngân hàng nước ngoài có hai hoặc nhiều chi nhánh hoạt động tại Việt Nam .

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cụ thể danh mục các giấy tờ, văn bản các TCTD cần gửi NHNN để đăng ký giao dịch hối đoái. Loại bỏ qui định cung cấp mã số (CODE) giao dịch cho các tổ chức tín dụng cũng như mã số (CODE) giao dịch và danh sách các giao dịch viên của các tổ chức tín dụng khác như qui định tại QĐ 101.

Dự thảo Thông tư đưa ra các hướng dẫn về giao dịch như đồng tiền, loại hình, phương tiện, tỷ giá, ngôn ngữ, thời gian và qui trình giao dịch. Một số chỉnh sửa bổ sung chính trong phần này như sau:

- Tỷ giá giao dịch giữa USD và VND được xác định trong phạm vi qui định về biên độ tỷ giá của NHNN theo thời kỳ;
- Thời gian giao dịch: chính thức là giờ làm việc của NHNN. Qui trình giao dịch được qui định mở sẽ do NHNN (SGD) hướng dẫn trong từng thời kỳ đối với từng loại hình giao dịch; Riêng về lượng ngoại tệ giao dịch;
- Dự thảo Thông tư đã bỏ qui định lượng ngoại tệ tối thiểu của một giao dịch là 50.000 Đôla Mỹ trong Quyết định 101.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn cách xác nhận giao dịch và các qui định về thanh toán giao dịch như thời hạn thanh toán, hướng dẫn thanh toán chuẩn và phạt thanh toán chậm; trách nhiệm của tổ chức tín dụng; trách nhiệm của đơn vị thuộc ngân hàng nhà nước…

T. Sam
Theo SBV

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên