TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Dự thảo về chế độ kế toán áp dụng đối với NHNN Việt Nam

05-07-2011 - 16:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Dự thảo về chế độ kế toán áp dụng đối với NHNN Việt Nam

Ngân hàng Nhà nước sẽ phải lập báo cáo tài chính phù hợp chuẩn mực, thông lệ quốc tế áp dụng đối với Ngân hàng Trung ương.

NHNN xin ý kiến đóng góp của các thành viên về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chế độ kế toán áp dụng đối với NHNN.

Theo đó, dự thảo sẽ quy định việc lập báo cáo tài chính của NHNN, hệ thống tài khoản kế toán, chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng đối với NHNN.

Hệ thống tài khoản kế toán NHNN bao gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong hoạt động của NHNN.

Các quy định cụ thể về tài khoản kế toán, hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp hạch toán kế toán, chứng từ kế toán và sổ kế toán của NHNN sẽ do Thống đốc NHNN quy định.

Việc dịch chứng từ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế toán tại NHNN và cách viết chữ số trên chứng từ kế toán, sổ kế toán do Thống đốc NHNN quy định và hướng dẫn phù hợp với yêu cầu xử lý và quản lý nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Về báo cáo tài chính của NHNN, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động, thuyết minh báo cáo tài chính.

Nội dung, phương pháp lập, tổng hợp, trình bày Báo cáo tài chính của NHNN do Thống đốc NHNN quy định căn cứ vào các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, các yêu cầu về quản lý đối với NHNN và phù hợp chuẩn mực, thông lệ quốc tế áp dụng đối với ngân hàng trung ương.

Hệ thống tài khoản kế toán NHNN gồm có các nhóm tài khoản và tài khoản sau đây:

a) Tái cấp vốn, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ khác theo quy định của Chính phủ để thực hiện Chính sách tiền tệ Quốc gia;

b) Phát hành tiền và nợ phải trả;

c) Cho vay, bảo lãnh, tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước;

d) Hoạt động thanh toán và ngân quỹ;

đ) Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối;

e) Tài sản cố định và các tài sản có khác;

g) Vốn, quỹ và kết quả hoạt động của NHNN;

h) Thu nhập, chi phí của NHNN;

i) Tài sản khác có liên quan đến NHNN.


Hoàng Ly
Theo SBV

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên