TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EIB: 2010 – 2015 tăng trưởng bình quân vốn từ 15% đến 20%

28-04-2010 - 09:53 AM | Tài chính - ngân hàng

EIB: 2010 – 2015 tăng trưởng bình quân vốn từ 15% đến 20%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của EIB đang diễn ra tại Trung tâm hội nghị White Palace. HĐQT trình cổ đông mức cổ tức 2009 tỷ lệ 12% bằng tiền và chia thưởng CP tỷ lệ 20%.

Định hướng phát triển thành tập đoàn tài chính ngân hàng đa năng

Trong giai đoạn 2010 – 2015, HĐQT của NHTMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (MCK: EIB) dự kiến mục tiêu sẽ tăng trưởng bình quân vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ từ 15% đến 20%;

Tổng tài sản đạt tốc độ tăng trưởng về quy mô tổng tài sản không thấp hơn so với bình quân nhóm 10 NHTMCP lớn nhất Việt Nam; tương đương tăng trưởng bình quân từ 40% - 50%.

Huy động vốn tăng trưởng bình quân 40-50%; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế 40-50%;

Hệ số an toàn vốn (CAR): duy trì ở mức 10-12%.

Quyền lợi của cổ đông: đảm bảo được chia cổ tức và cổ phiếu thưởng từ các quỹ dự trữ dự kiến giai đoạn 2010-2011 từ 25-35%, trong đó cổ tức từ 12% -15% và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông tư các quỹ dự trữ 17% -22%; Giai đoạn từ 2012-2015 duy trì cổ tức ở mức lớn hơn 1,2 lần bình quân ngành.

Kế hoạch kinh doanh 2011-2015:

Chỉ tiêu

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Tổng tài sản

132.031

198.047

287.168

402.035

542.747

Huy động vốn

99.023

148.535

215.376

301.526

407.060

Dư nợ cho vay

72.617

108.926

157.942

221.119

298.511

Vốn điều lệ

12.355

14.208

17.761

22.201

27.751

LNTT

3.294

4.150

5.359

6.906

9.043

Cổ tức

15%

>= 15%

>= 15%

>= 15%

>= 15%

Nguồn: EIB; ĐVT: Tỷ đồng

HĐQT trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, chia trả cổ tức năm tỷ lệ 12% bằng tiền mặt, trong đó đã thực hiện chia 8% trên vốn 7.200 tỷ đồng; còn lại 4% chia trên vốn điều lệ 8.800 sẽ thực hiện sau khi có nghị quyết đại hội cổ đông và cơ quan chức năng cho phép.

Ngoài ra, EIB dự kiến chậm nhất tháng 9/2010, sẽ thực hiện chia thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 20% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

HĐQT cũng xin ý kiến thông qua nội dung bổ sung ngành nghề mua bán chứng khoán, tư vấn, bảo lãnh và đại lý phát hành các loại CK, lưu ký CK theo quy định hiện hành của Việt Nam.

Tiếp tục cập nhật

Q. Nguyễn
Theo EIB

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên