TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EIB: Lợi nhuận quý 4 giảm 69%, năm 2012 gần như không tăng trưởng tín dụng

19-02-2013 - 06:02 AM | Tài chính - ngân hàng

EIB: Lợi nhuận quý 4 giảm 69%, năm 2012 gần như không tăng trưởng tín dụng

Năm 2012 EIB lãi hợp nhất gần 2.140 tỷ đồng, huy động vốn tăng 30% song cho vay mới chỉ tăng 0,35%. Tỷ lệ nợ xấu của EIB tại thời điểm 31/12/2012 ở mức 1,3%.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2012 của ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), trong quý 4/2012, ngoại trừ hoạt động khác tăng 33% lãi thuần, các mảng thu nhập khác như thu nhập lãi thuần, lãi thuần từ dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán…của EIB đều giảm mạnh so với cùng kỳ 2011.

Quý 4 Cả năm
2012 2011
2012 2011
Thu nhập lãi thuần 856.1 1,606.4 -47% 4,901.5 5,303.6 -8%
Lãi thuần từ dịch vụ 54.2 149.0 -64% 242.8 565.7 -57%
Lãi thuần từ ngoại hối -182.1 -40.2 353% -297.4 -88.2 237%
Lỗ thuần từ CK đầu tư -0.1 -0.4 -71% -0.6 -2.0 -71%
Lãi thuần từ hoạt động khác 516.6 387.9 33% 558.4 398.4 40%
Thu nhập từ góp vốn cổ phần -3.0 109.6 -103% -17.6 59.5 -130%
Chi phí hoạt động 789.3 741.5 6% 2,297.0 1,909.9 20%
Dự phòng tín dụng 39.3 106.7 -63% 239.3 270.9 -12%
LNTT 413.1 1,365.2 -70% 2,850.8 4,056.3 -30%
LNST 313.1 1,021.1 -69% 2,138.5 3,038.9 -30%

Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 4/2012 của EIB chỉ đạt 856 tỷ đồng, giảm 47% so với quý 4/2011, cả năm đạt hơn 4.900 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2011.

Lãi thuần từ dịch vụ trong quý 4/2012 đạt 54,2 tỷ đồng, giảm 64% cùng kỳ 2011, cả năm đạt gần 243 tỷ đồng, giảm 57%.

Hoạt động ngoại hối lỗ 182 tỷ trong quý 4, cả năm 2012 lỗ 297 tỷ đồng, gấp 3 lần số lỗ ngoại hối năm 2011.

Hoạt động đầu tư chứng khoán và góp vốn cổ phần bị lỗ nhẹ trong quý 4 và cả năm 2012.

Các khoản thu nhập giảm song chi phí hoạt động của EIB vẫn tăng nhẹ 6% trong quý 4 và tăng 20% trong năm 2012.

Dự phòng rủi ro tín dụng trong quý 4 chỉ ở mức 39,3 tỷ đồng, giảm 63% cùng kỳ 2011, cả năm trích lập 239 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 của EIB đạt 413 tỷ đồng, giảm 70%, cả năm đạt 2.850 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2011.

LNST hợp nhất quý 4/2012 đạt 313 tỷ đồng, giảm 69%, cả năm đạt 2.138 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2011.


Tiền gửi của khách hàng của EIB tại thời điểm 31/12/2012 đạt 70.458 tỷ đồng, tăng 16.800 tỷ so với đầu năm (tăng 30%).

Cho vay khách hàng của EIB đạt 74.922 tỷ đồng, tăng 259 tỷ so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng chỉ ở mức 0,35%. Tỷ lệ nợ xấu của EIB cuối năm 2012 giảm mạnh, xuống 1,32% so với con số 1,61% đầu năm, tuy nhiên nợ có khả năng mất vốn tăng vọt từ hơn 430 tỷ đầu năm lên 792 tỷ cuối năm.

Khoản chứng khoán đầu tư của EIB giảm hơn 14.600 tỷ trong năm 2012, (mức giảm hơn 55%), từ mức gần 26.380 tỷ đầu năm 2012 xuống còn hơn 11.750 tỷ cuối năm. Do EIB không công bố chi tiết danh mục đầu tư chứng khoán do đó hiện chưa rõ EIB đã thoái vốn tại cổ phiếu nào.

Báo cáo EIB

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên