TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

EIB: Trình ĐHCĐ kế hoạch lợi nhuận 3.000 tỷ đồng

10-04-2011 - 08:49 AM | Tài chính - ngân hàng

EIB: Trình ĐHCĐ kế hoạch lợi nhuận 3.000 tỷ đồng

Dự kiến vốn điều lệ 2011 sẽ tăng 17% so với năm 2010 theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (EIB) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2011.

EIB trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh 2011 với các chỉ tiêu chính như sau:

  • Vốn điều lệ đạt 12.355 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2010. Việc tăng vốn dự kiến thực hiện vào quý 3 hoặc quý 4 theo hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  • Tổng tài sản đạt 180.000 tỷ đồng, tăng 37% so với 2010.
  • Huy động vốn đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 49% so với 2010
  • Dư nợ tín dụng đạt 74.800 tỷ đồng, tăng 19,98% so với 2010
  • LNTT đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 26% so với 2010.

Năm 2010, EIB đạt được những kết quả sau:

Vốn điều lệ đạt 10.560 tỷ đồng, tăng 20% so với 2009 và hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Tổng tài sản đạt 131.111 tỷ đồng, tăng 100,3% so với cuối năm 2009 và hoàn thành 149% kế hoạch.

Tổng dư nợ đạt 62.346 tỷ đồng, tăng 61,6% so với 2009 và hoàn thành 107% kế hoạch.

Doanh số thanh toán quốc tế đạt 5,1 tỷ USD, tă ng 30% so với 2009.

Doanh số kinh doanh ngoại tệ đạt 10,8 tỷ USD, tăng 77% so với 2009.

Doanh số thanh toán thẻ đạt 4.835 tỷ đồng, tăng 51% so với 2009.

LNTT đạt 2.378 tỷ đồng, tăng 55,1% so với 2009 và hoàn thành 108% kế hoạch.

Tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ bình quân ROC đạt 18,75%

Tỷ lệ lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân ROE đạt 13,51%

Tỷ lệ lợi nhuận/tổng tài sản bình quân ROA đạt 1,85%.

Tỷ lệ an toàn vốn đạt 17,79%

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đạt 6,41%

Tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động đạt 57,03%

Tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cho vay: 1,42%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, HĐQT của EIB thông qua mức cổ tức năm 2010 là 13,5%.

Lộc Anh
Theo EIB

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên