TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Eximbank: Dự kiến phát hành 176 triệu CP tăng vốn điều lệ lên 10.560 tỷ đồng

20-04-2010 - 18:03 PM | Tài chính - ngân hàng

Eximbank: Dự kiến phát hành 176 triệu CP tăng vốn điều lệ lên 10.560 tỷ đồng

EIB dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ phát hành là 20% dưới hình thức cổ phiếu thưởng. Dự kiến việc phát hành này thực hiện chậm nhất trong tháng 9/2010.

Dự kiến đặt kế hoạch 2200 tỷ lợi nhuận trước thuế năm 2010

Theo báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng nguồn vốn của Eximbank (mã EIB) đến 31/12/2009 đạt 65,448 tỷ đồng, tăng 36% (tương đương 17.200 tỷ đồng) so với năm 2008 và đạt 103% kế hoạch. Huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt 46.989 tỷ đồng, tăng 45,3% (tương đương 14.659 tỷ đồng) so với đầu năm và đạt 104% kế hoạch.

Trong năm 2009 vốn điều lệ nâng lên 7220 tỷ đồng lên 8800 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt mức 13.353 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay đến 31/12/2009 là 38.580 tỷ đồng, tăng 82% so với đầu năm, đạt 113% kế hoạch và chiếm tỷ trọng 59% trên tổng tài sản có và 82% trên vốn huy động.

Tính đến cuối năm 2009 tỷ lệ nợ quá hạn của Eximbank là 935 tỷ, chiếm 2,4% trong tổng dư nợ. Nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) là 704 tỷ, chiếm tỷ lệ 1,82% trong tổng dư nợ.

Kinh vốn trên thị trường liên ngân hàng, số dư cho vay các tổ chức tín dụng đến 31/12/2009 là 6.778 tỷ đồng. Số dư cho vay VN Đ bình quân trên thị trường liên ngân hàng đạt 8440 tỷ đồng, số dư cho vay USD bình quân đạt 115 triệu USD. Số dư cho vay vàng bình quân đạt 8,4 ngàn lượng, tạo ra lợi nhuận chiếm tỷ trọng 13% tổng thu nhập.

Về đầu tư tài chính đến cuối năm 2009, các khoản góp vốn và đầu tư chứng khoán là 9.432 tỷ đồng; trong đó đầu tư vào trái phiếu là 8166 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86,6% và đầu tư cổ phiếu là 1.266 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,4%.

Kết quả đầu tư tài chính là 901 tỷ đồng, bao gồm cả khảon hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán là 46,7 tỷ đồng), trong đó thu lãi trái phiếu là 677 tỷ đồng, thu nhập từ kinh doanh chứng khoán và góp vốn mua cổ phần là 224 tỷ đồng.

Trong năm 2009, kinh doanh ngoại tệ đạt 6,1 tỷ USD, thanh toán quốc tế đạt 3,9 tỷ USD, thanh toán phí mậu dịch đạt 800 triệu USD, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng là 35 tỷ VND, tổng doanh số thanh toán thể đạt 3200 tỷ VND, dịch vụ kiều hối và du học đạt 302,6 triệu USD.

Năm 2009, Eximbank đạt 1533 tỷ đồng lợi nhuận trước huế, tăng 58% so với năm 2008, đạt 102% chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận.

Kế hoạch chia cổ tức năm 2009 là 12% trên vốn điều lệ 7220 tỷ đồng;, thực tế Eximbank chia 12% trên mức vốn điều lệ 8800 tỷ đồng. Như vậy mức chia cỏ tức đã vượt 12% so với kế hoạch.

Năm 2010, Eximbank dự kiến đặt một số chỉ tiêu:

Tổng tài sản 88 nghìn tỷ, tăng 33& so với năm 2009

Huy động vốn 67 nghìn tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2009

Số dư đầu tư tài chính 13.520 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2009

Lợi nhuận trước thuế 2200 tỷ đồng

ROA 2,15%

ROE 11,65%.

Quyền lợi cổ đông 32,6%, trong đó quyền lợi tăng từ thặng dư là 20%, quyềnlowij từ cổ tức là 12,6%.

Phát hành 176 triệu CP thưởng cho cổ đông hiện hữu

Theo tờ trình Đại hội, EIB dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ phát hành là 20% dưới hình thức cổ phiếu thưởng. Dự kiến việc phát hành này thực hiện chậm nhất trong tháng 9/2010.

Được biết năm 2009 EIB đã tăng vốn lên 8800 tỷ đồng bằng việc phát hành thêm 158 triệu CP cho cổ đông hiện hữu vào tháng 8/2009.

Ngoài ra, thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2009, trong năm qua Eximbank đã xúc tiến thành lập 2 công ty: Công ty đầu tư tài chính (EIC) và công ty quản lý nợ và khai thác tài sản (AMC). Tuy nhiên đến nay chỉ có công ty AMC được Ngân hàng Nhà nước cấp phép trong tháng 4/2010.

Theo chiến lược phát triển của Ngân hàng, Eximbank tiếp tục nghị quyết về việc thành lập các công ty trực thuộc hoặc góp vốn vào các công ty liên kết với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn của từng công ty do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp theo quyết định của pháp luật hiện hành.

8h ngày 28/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Eximbank sẽ được tổ chức tại trung tâm hội nghị White Palace.

V.Minh
Theo EIB

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên