TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Gọi vốn trung và dài hạn: Giải pháp và thực tế

21-08-2009 - 06:30 AM | Tài chính - ngân hàng

Gọi vốn trung và dài hạn: Giải pháp và thực tế

Về lý thuyết, có nhiều giải pháp cơ bản để thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn; nhưng trên thực tế, các ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn.

Ngày 20/8, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) thông báo đã huy động thành công 2.000 t đồng trái phiếu. Đây là đợt phát hành có giá tr ln nht k t đầu năm ca các ngân hàng thương mi, mt s b sung cn thiết cho ngun vn trung và dài hn, điu mà không phi ngân hàng nào cũng có th làm được.

 

T trng thp, khó gi vn

 

Ngày 20/8, Ngân hàng Thương mi C phn Phát trin nhà Tp.HCM (HDBank) quyết định tăng mnh lãi sut ca chng ch tin gi k hn 364 ngày; tăng 0,15%/năm đối vi khách hàng cá nhân, 0,4%/năm đối vi khách hàng doanh nghip.

 

HDBank không phi là trường hp duy nht trong nhng ngày qua có quyết định điu chnh như trên, thêm hp dn cho lãi sut để tăng cường kh năng gi vn. Trước đó, Ngân hàng Liên Vit (LienVietBank) cũng có quyết định phát hành chng ch tin gi trung và dài hn vi lãi sut vượt tri so vi các sn phm huy động thông thường, cao nht lên đến 10,05%/năm.

 

Có th xem đó là nhng phn ng bước đầu ca các ngân hàng sau khi Ngân hàng Nhà nước gim mnh t l s dng ti đa vn ngn hn cho vay trung dài hn; rng hơn, đó cũng là mt trong nhng phương án góp phn gii quyết khó khăn trong huy động vn trung và dài hn kéo dài thi gian qua.

 

Ti nhiu ngân hàng t trng vn trung và dài hn hin ch chiếm khong 15% - 30%, còn li là vn ngn hn chiếm t 70% - 85%. Đây là mt t trng hn chế khi gánh nng cung vn trung và dài hn cho nn kinh tế vn đang dn vai trò ca h thng ngân hàng thương mi.

 

Theo gii thích ca đại din Ngân hàng Ngoài quc doanh (VPBank), mt nguyên nhân khiến vic huy động vn trung và dài hn t các t chc, cá nhân khó khăn là do b tác động nhiu bi lãi sut. “Din biến lãi sut huy động trên th trường rt phc tp và có xu hướng tăng cao, đặc bit là nhng tháng cui năm. Tâm lý người gi tin không mun gi k hn dài do lo ngi lãi sut ngn hn tăng to ra ri ro lãi sut”, đại din này nói.

 

Tr li VnEconomy, phía Ngân hàng Quân đội (MB) cũng cho rng lãi sut là mt yếu t to nhng tác động bt li theo nhng din biến trên thc tế.

 

C th, MB phân tích: “Hin nay khách hàng vn tp trung la chn các k hn ngn do nhng biến động lãi sut trong năm 2008 và nhng thông tin thường xuyên trên các phương tin thông tin đại chúng v s thiếu n định lãi sut VND và liên tc các ngân hàng tăng lãi sut, khuyến mi to cho khách hàng có tâm lý gi k hn ngn để ch đợi mc lãi sut cao hơn trong tương lai. Mt khác tâm lý s lm phát quay tr li làm người dân ít gi nhng k hn dài cũng gây khó cho hot động huy động vn trung và dài hn”.

 

“Ngoài ra, hin nay các th trường khác như bt động sn, chng khoán đang dn hi phc và có “sóng” nên đang hp dn các nhà đầu tư vào đó thay vì gi tiết kim, hoc gi tiết kim vi k hn ngn để có th rút ra đầu tư vào các th trường khác khi có cơ hi”, MB phân tích thêm.

 

Lãnh đạo Sacombank cũng nhn định rng, ngoài khó khăn v huy động, ngân hàng còn phi ng phó vi s linh hot ca ngun tin gi theo s lôi kéo ca các kênh đầu tư như phân tích trên. “Do đặc thù ca th trường Vit Nam, đa phn ngun vn huy động ca các t chc tín dng ch yếu vn là các k hn ngn và khách hàng có th rút trước hn bt c lúc nào, mà tình hình huy động năm 2008 va qua là mt minh chng”, đại din Sacombank nói.

 

Gii pháp: Lý thuyết và thc tế

 

Như mt gii pháp truyn thng, gi vn khó khăn, ngân hàng thêm lãi sut để hp dn. Nhưng hin ti, lãi sut huy động hu hết các k hn đã tiến ti gn gii hn, đặc bit nhóm trung và dài hn. Gii pháp này hin nay khó tiếp tc trin khai.

 

Gii pháp và cũng là mt thc tế mà MB đề cp đến là các ngân hàng đang s dng huy động trái phiếu như mt kênh gi vn khá hiu qu. Ngoài ra vic m rng th phn và th trường kinh doanh, tăng cường quan h hp tác vi các đối tác chiến lược cũng là mt kênh thu hút ngun vn trung và dài hn ca ngân hàng.

 

Mi nht, gii pháp trên, trong tháng 8 này, Sacombank đã phát hành thành công 2.000 t đồng trái phiếu. Có th thy trong s thành công đó là vai trò ca các đối tác chiến lược, điu đã tng th hin c đông ln là Công ty Tài chính Quc tế (IFC) vi nhng khon tín dng ln trong nhng năm trước.

 

Lãnh đạo Sacombank cũng nhn mnh: “Để nâng cao t trng ngun vn trung dài hn, ngoài các sn phm huy động, chúng tôi tp trung m rng quan h vay vn t các định chế quc tế và thc hin phát hành trái phiếu; trong đó, tăng cường đàm phán và tiếp nhn các ngun vn trung dài hn có giá thành hp lý t các định chế tài chính quc tế uy tín đang là thế mnh ca Sacombank trong giai đon hin nay”.

 

gii pháp này, cái khó là mi quan h ca ngân hàng vi các đối tác có đủ mnh để gi vn thành công hay không. Trong năm 2008, th trường tng biết đến s h tr quý giá ca nhng c đông ln ti mt s nhà băng trong k căng thng thanh khon. Như ý kiến ca lãnh đạo Sacombank, có được nhng mi quan h tt và gn bó, đểđược kết qu đàm phán tt, còn tùy thuc vào thế mnh và uy tín ca mi thành viên.

 

V lý thuyết, như gii pháp mà VPBank đưa ra là phát hành giy t có giá trung và dài hn gm các loi trái phiếu và chng ch tin gi dài hn. Đây là kênh huy động n định và hiu qu để tăng cường ngun vn trung dài hn cho ngân hàng.

 

Nhưng trên thc tế, VPBank phân tích: “Liên quan đến vic phát hành giy t có giá trung và dài hn, vic huy động vi khi lượng ln qua kênh này s gp mt s khó khăn. Quy trình phát hành giy t có giá dài hn phc tp hơn nhiu so vi phát hành giy t có giá ngn hn, đặc bit là phát hành trái phiếu.

 

Bên cnh h sơ xin phép Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng còn phi tuân th quy trình thm định doanh nghip rt gt gao ca các t chc thm định độc lp, thường do bên bo lãnh phát hành ch định, đáp ng nhng yêu cu kht khe v tính minh bch ca s liu khi công b và chng minh được thế mnh ca ngân hàng trong vic chng đỡ trước nhng biến động ri ro và đạt hiu qu hot động n tượng”.

 

VPBank cũng nhn định, mt gii pháp thường được áp dng là vi đối tượng là dân cư, các sn phm tiết kim các ngân hàng s phi được nghiên cu ci tiến theo hướng có nhiu giá tr gia tăng cho khách hàng gi k hn trung – dài hn. Đồng thi, ngân hàng cũng s tp trung nghiên cu để đưa ra nhng sn phm hoàn toàn mi vi cơ cu huy động dài hn. Nhng sn phm này có th linh hot hơn như áp dng lãi sut tiết kim th ni. Nhng khách hàng s dng sn phm này s được hưởng nhiu ưu đãi như đim thưởng lãi sut, quà tng dưới nhiu hình thc

 

Và theo quan đim ca Sacombank, MB, VPBank, mt gii pháp không kém phn quan trng là chính bn thân các ngân hàng phi t to được nim tin và s n định trong tâm lý người gi tin, phát trin thương hiu và nâng cao cht lượng chăm sóc, tư vn.

 

“Ngay c nhng thông tin v s n định kinh tế vĩ mô cũng s là mt trong nhng yếu t làm cho người dân có th chp nhn gi tin dài hn”, đại din MB nhn định.

 

Theo Minh Đức

VnEconomy

 

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên