TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Habubank: LNST sau kiểm toán giảm 120,6 tỷ đồng

19-04-2011 - 07:41 AM | Tài chính - ngân hàng

Habubank: LNST sau kiểm toán giảm 120,6 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán giảm 10 tỷ, tuy nhiên chi phí thuế tăng thêm 109.48 tỷ đồng khiến LNST sau kiểm toán giảm mạnh.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội Habubank (HBB) thông báo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất đã kiểm toán.

Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của HBB giảm 120,61 tỷ đồng từ 596,93 tỷ đồng xuống 476.32 tỷ đồng.

LNTT trước và sau kiểm toán thay đổi không đáng kể. Tuy nhiên, chi phí thuế tăng thêm 109.48 tỷ đồng khiến LNST giảm mạnh.

Chỉ tiêu 2010 chưa KT 2010 đã KT Chênh lệch
Thu nhập lãi  4334.22 3059.32 -1274.9
Chi phí lãi 3587.52 2310.7 -1276.82
Thua nhập lãi thuần 746.71 748.62 1.91
Thu nhập HĐ dịch vụ 172.08 142.2 -29.88
CP HĐ dịch vụ 57.95 32.06 -25.89
Lãi/lỗ thuần từ HĐ DV 114.13 110.13 -4
Lãi/lỗ thuần từ HĐ KD Ngoại hối -15.85 14.27 30.12
Lãi/lỗ thuần từ mua bán CK kinh doanh 2.38 90.98 88.6
Lãi/lỗ thuần từ mua bán CK đầu tư 220.67 107.9 -112.77
Thu nhập từ HĐ khác 243.84 244.26 0.42
Lãi/lỗ thuần từ HĐ khác 243.84 215.49 -28.35
CP Hoạt động 412.85 386.94 -25,21
LN thuần từ HĐ KD trước dự phòng Rủi ro tín dụng 901.77 877.38 -24.39
CP dự phí dự phòng rủi ro cho vay KH 288.85 275.44 -13.41
LNTT 612.93 601.8 -11.13
CP thuế 16 125.48 109.48
LNST 596.93 476.32 -120.61
Lộc Anh
Theo HNX

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên