TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HBB: Năm 2011 đặt kế hoạch 700 - 750 tỷ đồng LNTT, cổ phần hóa CTCK Habubank

07-03-2011 - 16:03 PM | Tài chính - ngân hàng

HBB: Năm 2011 đặt kế hoạch 700 - 750 tỷ đồng LNTT, cổ phần hóa CTCK Habubank

Năm 2011, Habubank dự kiến tăng vốn điều lên từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng; phát hành 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2011.

Ngày 19/3/2011, 7h30 thứ 7 họp đại hội cổ đông NHTMCP Nhà Hà Nội Habubank tại Khách sạn Deawoo, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 28/1/2011.

Theo nội dung trình đại hội cổ đông, năm 2010, Habubank đạt 601,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng tài sản đạt gần 38.000 tỷ đồng, năm 2011, Habubank đặt kế hoạch đạt 700 – 750 tỷ đồng LNTT, tổng tài sản đạt 45.500 – 46.500 tỷ đồng.Trong năm 2011, Habubank dự kiến tăng vốn điều lên từ 3.000 tỷ đồng lên 4.050 tỷ đồng bằng cách sử dụng nguồn vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng mệnh giá 1.050 tỷ đồng, tỷ lệ chuyển đổi 1:10 (01 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng). Thời điểm chuyển đổi là ngày 27/8/2011.

Habubank cũng trình Đại hội cổ đông về việc huy động 960 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2011, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm, tỷ lệ bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu là 3,2% tổng số lượng cổ phần (cổ đông đang sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tại mức vốn điều lệ của ngân hàng là 3.000 tỷ đồng).

Thời gian dự kiến của từng đợt phát hành là phát hành 1 đợt trong quý II hoặc quý III/2011.

Ngoài ra, Habubank trình Đại hội đồng cổ đông việc cổ phần hóa Công ty chứng khoán Habubank (HBBS) trong năm 2011.

Năm 2010, Habubank đã nộp hồ sơ chào bán ra công chúng để chuyển đổi thành CTCP của HBBS lên Ủy ban chứng khoán. Tuy nhiên, do việc chuyển đổi CTCK từ mô hình Công ty TNHH một thành viên thành CTCP thông qua việc chuyển nhượng vốn trực tiếp từ chủ sở hữu cho trên 100 cổ đông chưa có quy định rõ ràng, nhưng theo quan điểm của UBCK là chào bán chứng khoán cho công chúng.

UBCK chưa có cơ sở xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của công ty nên năm 2010 HBBS phải tạm thời dừng lại để chờ quy định của Bộ Tài chính.

Nếu năm 2011, cơ quan có thẩm quyền ban hành luật chuyển đổi thẳng 1 bước HBBS thành CTCP thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên, thì Habubank mua chuyển đổi theo giá bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp); chào bán cho CBCNV và cổ đông hiện hữu Habubank theo giá bằng mệnh giá. Theo cơ cấu, vốn điều lệ của HBBS khi chuyển sang CTCP là 150 tỷ đồng trong đó Habubank sở hữu 11%, cổ đông hiện hữu của ngân hàng mẹ Habubank sở hữu 49%, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân viên Habubank (bao cồn cả HBBS) sở hữu 40%.

Nếu trước ngày 1/4/2011, cơ quan có thẩm quyền chưa có văn bản quy định thì việc chuyển đổi HBBS thông qua 2 bước: chuyển đổi HBBS thành công ty cổ phần, sau đó thực hiện chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên như trên.

Phương Mai
Theo HBB

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên