TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hỗ trợ vốn trung dài hạn: khó từ hai phía

28-08-2009 - 10:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Hỗ trợ vốn trung dài hạn: khó từ hai phía

Đa số các ngân hàng của Việt Nam có nguồn thu chủ yếu là từ hoạt động tín dụng, vì thế nếu hoạt động cho vay không đem về lợi nhuận thì khó khuyến khích các ngân hàng giải ngân.

Không như gói h tr lãi sut vay vn lưu đng được nhiu doanh nghip quan tâm và s vn gii ngân tính đến cui tun qua đã được gn 400.000 t đng, gói h tr lãi sut trung dài hn được trin khai ch hai tháng sau gói th nht nhm giúp doanh nghip đu tư phát trin sn xut kinh doanh li không được chú ý nhiu.

Vic chm gii ngân ngun vn này do c hai phía: doanh nghip và ngân hàng.

Doanh nghip: thiếu tm nhìn hay chưa mn mà?

Trong bui hi tho v cơ hi sau khng hong kinh tế đi vi các doanh nghip Vit Nam do Công ty Qun lý qu VFM t chc vào tun trước, Tiến sĩ Trn Du Lch, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đi biu Quc hi TPHCM, cho biết ông đã làm vic vi khá nhiu ngân hàng và điu đáng bun là rt ít doanh nghip vay vn h tr lãi sut trung dài hn.

Ông nói, không có nhiu doanh nghip Vit Nam biết tn dng gói kích cu v h tr lãi sut trung dài hn ca Chính ph đ t tái cu trúc và phát trin hot đng kinh doanh.

“Doanh nghip không có d án đ vay ch không phi ngân hàng không có tin”, ông Lch phát biu.

Nhiu chuyên gia khác cũng cho rng năng lc lp d án phát trin trong tm nhìn trung và dài hn ca các doanh nghip Vit Nam đang có vn đ, vì vy h không th tn dng được s h tr ca Chính ph đ đi mi công ngh, đào to ngun nhân lc và tìm kiếm th trường.

Vn đ này, được các ngân hàng, là người trc tiếp thm đnh các d án xin vay vn trung dài hn ca doanh nghip, tha nhn.

Ông Nguyn Đc Hưởng, Tng giám đc Ngân hàng Liên Vit, cho biết vn h tr lãi sut trung dài hn ca ngân hàng được gii ngân rt thp và mt trong nhng lý do là các d án t phía doanh nghip đưa lên chưa thuyết phc được ngân hàng.

 “Mt điu kin cơ bn khi lp d án đ vay vn ngân hàng là phi lp d toán vi khon thu là ti thiu và chi phi là ti đa. Tuy nhiên, hu hết các doanh nghip đu làm ngược li, ước lượng khon thu là ti đa và khon chi là ti thiu”, ông Hưởng nói.

Ông cho biết thêm, nhiu doanh nghip thuê đơn v bên ngoài lp d án cho mình và đôi khi người ch doanh nghip không th tr li được nhng câu hi liên quan đến d án. Như vy, ngân hàng khó có th chp nhn tài tr vn.

Tuy nhiên, mt lung ý kiến khác lý gii v vic chm gii ngân ngun vn trung dài hn là do trong bi cnh kinh tế suy gim, vic sn xut kinh doanh khó khăn, các doanh nghip ch nhm đến mc tiêu là c gng đ tn ti; sau đó, khi tình hình kinh tế khá lên, hot đng kinh doanh n đnh thì doanh nghip mi có th nghĩ đến vn đ đu tư m rng.

Ông Nguyn Chiến Thng, Hip hi Chế biến g và th công m ngh TPHCM, cũng tha nhn năng lc lp d án dài hn ca các doanh nghip Vit Nam k c doanh nghip ln cũng đang rt hn chế.

Tuy nhiên, điu quan trng hơn là doanh nghip phi có đu ra tương đi n đnh thì mi dám đu tư m rng.

“Nếu có đơn hàng nhiu thì chc chn doanh nghip nào cũng mun m rng sn xut kinh doanh, nhưng bây gi th trường còn bp bênh thì ai dám đu tư thêm, mà đưa ra d án da trên nn th trường tiêu th chưa n đnh thì làm sao thuyết phc được ngân hàng”, ông Thng nói.

Ông H Đc Lam, Phó ch tch kiêm Tng thư ký Hip hi Nha Vit Nam, cho biết doanh nghip hin ch yếu tp trung vào gói h tr lãi sut vay vn lưu đng ch nhu cu đu tư mi là không ln trong tình hình hin nay.

Ông cũng nói, nhiu người cho rng đây là thi đim tt đ đu tư thêm máy móc thiết b vì giá đang r nhưng va ri ông cùng đoàn ca B Công Thương đi mt s nước châu Á, châu Âu thì thy giá máy móc dành cho ngành nha chng r hơn bao nhiêu so vi trước.

Cùng ý kiến như trên, ông Phm Quc Thanh, Phó tng giám đc Ngân hàng An Bình, cho biết các doanh nghip đu nhìn ra được vn đ là phi đu tư đ phát trin trong dài hn, nhưng h phi cân nhc hiu qu ca d án nếu đu tư trong năm nay so vi đu tư trong năm sau s như thế nào.

Hơn na, 30% vn ca d án cũng phi do doanh nghip b ra ch không hoàn toàn da vào vn vay ngân hàng.

“Doanh nghip phi cân đo, đong đếm rt k v th trường trong tương lai, v ngun vn và năng lc ca mình trước khi quyết đnh lp d án đu tư”, ông Thanh nói.

Chính vì thế, vn h tr lãi sut trung dài hn ch tp trung vào các d án đang thc hin dang d ca doanh nghip ch không có d án mi. Hin vn h tr lãi sut trung dài hn ch chiếm 5% tng vn h tr lãi sut đã gii ngân ti An Bình, ông Thanh cho biết.

Ngân hàng: khó v hiu qu đng vn

Ngân hàng Nhà nước va qua đã có đng thái chn chnh vic cho vay trung dài hn khi h t l ti đa s dng vn ngn hn đ cho vay trung dài hn t 40% xung còn 30% và các ngân hàng phi đáp ng t l trên vào đu năm 2010.

Trong khi đó, nhiu ngân hàng đang s dng vn huy đng ngn hn đ cho vay trung dài hn vi t l cao hơn mc 30%. Vì thế, ngân hàng buc phi chn lc hơn, và cân nhc hơn khi chp thun tài tr cho các d án vay vn trung dài hn.

Ông Nguyn Đc Hưởng cho biết hin Ngân hàng Liên Vit cũng đang tp trung cơ cu li vic huy đng và cho vay trung dài hn nên cũng hn chế cho vay các d án này.

Mt điu được các ngân hàng đ cp đến là lãi sut huy đng vn trung dài hn cao hơn lãi sut huy đng ngn hn, trong khi lãi sut cho vay trung dài hn cũng b khng chế mc trn là 10,5%/năm như cho vay ngn hn.

Đa s các ngân hàng ca Vit Nam có ngun thu ch yếu là t hot đng tín dng, vì thế nếu hot đng cho vay không đem v li nhun thì khó khuyến khích các ngân hàng gii ngân.

Phó tng giám đc mt ngân hàng c phn nh cho biết ngân hàng ông không mun cho vay trung dài hn vì không có li nên ch tp trung cho vay vn lưu đng. Ông khng đnh không riêng ngân hàng ông mà nhiu ngân hàng khác cũng đang gp phi vn đ tương t vì tính hiu qu ca đng vn b ra đ cho vay trung dài hn.

Các ngân hàng cũng đ xut Ngân hàng Nhà nước nên xem xét li quy đnh v mc lãi sut trn trong cho vay, và đã đến lúc nên có s phân bit gia lãi sut cho vay ngn hn và trung dài hn.

* Trong bi cnh kinh tế suy gim, vic sn xut kinh doanh khó khăn, các doanh nghip ch nhm đến mc tiêu là c gng đ tn ti; sau đó, khi tình hình kinh tế khá lên, hot đng kinh doanh n đnh thì doanh nghip mi có th nghĩ đến vn đ đu tư m rng.

Theo Thy Triu
TBKTSG

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên