TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LienVietBank được phát hành 2000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

28-01-2010 - 23:20 PM | Tài chính - ngân hàng

LienVietBank được phát hành 2000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Việc phát hành này giúp Ngân hàng TMCP Liên Việt tăng vốn điều lệ từ 3650 lên 5650 tỷ đồng.

Ngày 27/01/2010, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có Quyết định số 145/QĐ-NHNN về việc cho phép Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt (LienVietBank) phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010. Theo Quyết định này, LienVietBank được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng (hai nghìn tỷ đồng).

Theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngân hàng này phê duyệt thì giá phát hành là 100 nghìn đồng cho cổ đông sở hữu vốn cổ phần 3.650 tỷ đồng căn cứ vào thời điểm Hội đồng quản trị chốt danh sách.

Đối với đối tượng khác (cán bộ công nhân viên của LienVietBank và Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện và các tổ chức, cá nhân trong nước khác) giá phát hành do HĐQT quyết định tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 100 nghìn đồng/CP.

Với 20 triệu trái phiếu chuyển đổi, LienVietBank sẽ phát hành 10,950 triệu TP cho cổ đông hiện hữu theo tại thời điểm chốt danh sách theo tỷ lệ 100:3. Trong đó: Phát hành 2 triệu trái phiếu cho cán bộ công nhân viên, cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Liên Việt; Phát hành 450 nghìn trái phiếu cho cán bộ công nhân viên, cán bộ chủ chốt của Công ty dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện; Phát hành 6,6 triệu trái phiếu cho các cá nhân, tổ chức khác.

Trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn dự kiến là 1 năm 4 tháng đối với đợt 1 phát hành và 1 năm với đợt 2 (thời gian dự kiến phát hành đợt 1 theo Nghị quyết là tháng 12/2009, đợt 2 là tháng 4/2010. Tính theo Nghị quyết thì trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 4/2011). Lãi suất trái phiếu là 7%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Trái phiếu được chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10. Lãi thanh toán một lần trong thời hạn của trái phiếu. Ngày thanh toán lãi trùng với ngày đáo hạn.

Người sử hữu trái phiếu được chuyển nhương, cho, tặng, thừa kế…Thời điểm chốt danh sách chuyển đổi là ngày thứ 15 trước ngày đáo hạn.

LienVietBank cho biết với 2000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này, Ngân hàng sẽ dành đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới, chi nhánh là 250 tỷ đồng. Mở rộng quy mô cho vay trung và dài hạn là 500 tỷ đồng. Đầu tư giấy tờ có giá là 500 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư tài chính, góp vốn liên doanh, cấp vốn bổ sung cho công ty trực thuộc là 750 tỷ đồng.

Theo yêu cầu từ Ngân hàng Nhà nước, sau khi kết thúc đợt phát hành, LienVietBank phải báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 theo quy định tại Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN. Đồng thời, khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ,

LienVietBank có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của NHNN về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu, vốn điều lệ và các văn bản khác có liên quan.

 V.Minh
Theo SBV,LienVietBank

 

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên