TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Maritime Bank lên kế hoạch góp vốn, mua cổ phần TCTD khác

27-03-2012 - 09:49 AM | Tài chính - ngân hàng

Maritime Bank lên kế hoạch góp vốn, mua cổ phần TCTD khác

Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của Maritime bank

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải - Maritime Bank thông báo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngân hàng năm 2012. Theo nghị quyết, Đại hội cổ đông thông qua phương án kinh doanh năm 2012 với những chỉ tiêu quan trọng. 

Tổng tài sản là 137 ngàn tỷ tăng 19,8%, dư nợ tăng trưởng 17%, nợ xấu dưới 3%. Mở mới 100 điểm giao dịch.

Lợi nhuận trước thuế là 1.350 tỷ đồng, tăng 30,2% so với năm 2011. Tỷ lệ cổ tức là 10%. 

Năm 2012, Maritimebank có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 8.000 lên 9.000 tỷ đồng, bằng việc phát hành cổ phiếu thương cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận để lại.

ĐHCĐ cũng ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, Tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ của Maritime bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. 

ĐHCĐ quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Ngân hàng 100% vốn tại Lào, Campuchia và ủy quyền cho HĐQT triển khai thủ tục cần thiết để tiến hành. 

Để phục vụ cho sự phát triển, ĐHCĐ thông qua phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật năm 2012 với tổng chi phí là 829 tỷ đồng. 

Thanh Hải 

tungns1

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên