TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MBB: Ngày 28/2 chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2014

18-02-2014 - 16:47 PM | Tài chính - ngân hàng

MBB: Ngày 28/2 chốt quyền tham dự ĐHCĐ 2014

Thời gian tổ chức ĐHCĐ chậm nhất cuối tháng 3/2014. Năm nay, Ngân hàng Quân đội bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (MBB)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Lý do và mục đích:

+ Chốt danh sách để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

+ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Nội dung cụ thể:

1. Chốt danh sách để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019

- Thời gian thực hiện: Dự kiến chậm nhất cuối tháng 03/2014

- Nội dung: Để gửi thông báo cho cổ đông về việc thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong Thông báo gửi cổ đông và trên website).

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Dại hội đồng cổ đông.

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến cuối tháng 04/2014 tại Hà Nội

( Thời gian và địa điểm chính thức Ngân hàng sẽ thông báo sau tới cổ đông trong thư mời họp và trên website của Ngân hàng)


hangnt

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên