TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

MBB: Số dư cho vay HĐ REPO, hỗ trợ tài chính cho MBS cuối quý 3 đạt 583 tỷ đồng

14-11-2012 - 18:26 PM | Tài chính - ngân hàng

MBB: Số dư cho vay HĐ REPO, hỗ trợ tài chính cho MBS cuối quý 3 đạt 583 tỷ đồng

Nợ xấu tại thời điểm kết thúc quý 3/2012 là 2,01%, tăng so với mức 1,61% nợ xấu đầu năm 2012.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2012.

Tổng tài sản cuối quý 3 của MBB đạt 147.298 tỷ đồng, tăng 6,1% so với số dư đầu năm. Cơ cấu tài sản của MBB tập trung vào 3 mảng chính là:

- Cho vay khách hàng chiếm 43% tương đương 63.444 tỷ đồng, tăng 9,48% so với đầu năm

-Tiền, vàng gửi và cho vay TCTD chiếm 28% tương đương 41.060 tỷ đồng, giảm 1,46% so với đầu năm

-Chứng khoán đầu tư chiếm 16% tương đương 23.924 tỷ đồng, tăng 23,24%

Số dư khoản tiền gửi của khách hàng cuối quý 3 đạt 100.227 tỷ đồng, tăng 11,92% so với đầu năm.

Trong số các mảng hoạt động của MBB có mảng mua bán chứng khoán đầu tư lỗ đến 120,41 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 12,76 tỷ đồng. Lãi nhẹ từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong khi cùng kỳ lỗ thuần đến 110 tỷ đồng cũng góp phần kéo lãu trước trích lập dự phòng của công ty tăng nhẹ.

Dù lãi trước trích dự phòng tăng không đáng kể nhưng nhờ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng nói chung thấp hơn cùng kỳ nên lãi trước thuế tăng 25,72% lên 864,35 tỷ đồng và lãi sau thuế tăng 26,28% lên 652 tỷ đồng. Lãi thuộc cổ đông công ty mẹ quý 3 đạt 649 tỷ đồng quý 3, 9 tháng đạt 2.045 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với 9 tháng năm 2011.

Chỉ tiêu

Q3/2012

Q3/2011

Thay đổi

9T/ Năm 2012

9T/ Năm 2011

Thay đổi

Thu nhập lãi thuần

1697.83

1304.92

30.11%

4826.88

3714.76

29.94%

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ

154.47

152.41

1.35%

525.45

487.16

7.86%

Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối

13.04

-3.19


32.94

-167.64

 

Lãi thuần từ mua bán CK kinh doanh

2.06

-110.48


-73.28

-176.35

 

Lãi thuần từ mua bán CK đầu tư

-120.41

-12.76


-212.85

-576.15

 

Lãi thuần từ hoạt động khác

106.61

391.58

-72.77%

207.51

651.31

-68.14%

Thu nhập cổ tức từ góp vốn, mua CP

14.96

28.92

-48.27%

60.48

67.8

-10.80%

Chi phí hoạt động

1866.5

1861.89

 

5440.4

4177.25

 

LN thuần trước trích lập dự phòng

1210.22

1194.03

1.36%

3676.17

2654.55

38.49%

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

345.87

506.51

-31.72%

950.75

878.65

 

LNTT

864.35

687.52

25.72%

2725.42

1775.9

53.47%

LNST

651.97

516.29

26.28%

2054.17

1237.13

66.04%

LNST thuộc cổ đông công ty mẹ

648.91

536.97

20.85%

2045.3

1397.02

46.40%

Tại thời điểm kết thúc quý 3, MBB đang theo dõi khoản cho vay khách hàng là các khoản phải thu khách hàng của công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long, các hợp đồng REPO, hỗ trợ tài chính và ứng trước cho khách hàng của CTCP Chứng khoán MBS là 583,16 tỷ đồng.

Nợ xấu tại thời điểm kết thúc quý 3/2012 là 2,01%, tăng so với mức 1,61% nợ xấu đầu năm 2012.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX/MBB

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên