TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngân hàng Phát triển sẽ được vay tái cấp vốn tại NHNN Việt Nam

26-08-2014 - 10:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Phát triển sẽ được vay tái cấp vốn tại NHNN Việt Nam

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý ban hành Điều lệ của VDB dưới hình thức Quyết định cá biệt của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng ý phương án mô hình Hội đồng quản trị của VDB bao gồm các thành viên chuyên trách và các thành viên kiêm nhiệm. Bộ Tài chính được giao xem xét, lựa chọn số lượng thành viên Hội đồng quản trị bảo đảm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và hiệu quả hoạt động của VDB.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý việc VDB được vay tái cấp vốn tại NHNN Việt Nam.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của VDB về việc sử dụng vốn; đồng thời sửa đổi quy định về góp vốn thành lập Công ty VIDIFI thành “Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thành lập Công ty con hoặc tham gia thành lập các Công ty liên kết trong và ngoài nước để quản lý, khai thác, bán tài sản để thu hồi nợ sau khi có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ”.

Bên cạnh đó, bổ sung quy định về chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu Nhà nưóc đối với VDB trong dự thảo Điều lệ.

Bộ Tài chính phải khẩn trương hoàn thiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, quyết đinh trong tháng 9/2014.

hangnt

Theo Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên