TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của TCTD không được chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm đầu

25-02-2013 - 15:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của TCTD không được chuyển nhượng cổ phần trong 5 năm đầu

Nhà đầu tư chiến lược sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của 1 TCTD Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn tối thiểu 3 năm kể từ khi sở hữu từ 10%.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Dự thảo Nghị định Về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam để lấy ý kiến.

Theo dự thảo, TCTD Việt Nam muốn bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện sau:

Một là, Tổ chức tín dụng chuyển đổi hình thức pháp lý thành tổ chức tín dụng cổ phần phải có phương án cổ phần hoá, phương án chuyển đổi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hai là, Tổ chức tín dụng cổ phần phải có phương án tăng vốn điều lệ, phương án bán cổ phiếu quỹ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đối với tổ chức tín dụng cổ phần có tỷ lệ sở hữu của nhà nước trên 50% vốn điều lệ, phương án tăng vốn điều lệ, phương án bán cổ phiếu quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài chính của công ty nhà nước trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Về giá bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài: Đối với TCTD chưa niêm yết thì giá bán được xác định thông qua đấu giá hoặc hình thức thỏa thuận, còn với TCTD đã niêm yết cổ phiếu thì thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc đặt cọc để thực hiện giao dịch mua cổ phần do nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức tín dụng Việt Nam thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Những quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài cũng được quy định rõ trong Dự thảo.

Theo đó, Nhà đầu tư nước ngoài có đủ quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và thỏa thuận phù hợp với pháp luật Việt Nam trong hợp đồng mua cổ phần giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức tín dụng Việt Nam;

Được chuyển ra nước ngoài các khoản thu nhập từ đầu tư mua cổ phần, các khoản thu từ chuyển nhượng cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Có quyền tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành của tổ chức tín dụng cổ phần theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và quy định của pháp luật Việt Nam.

Được Nhà nước CHXHCNVN bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài: phải tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo quy định;

Bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần, tính hợp lệ của hồ sơ mua cổ phần theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Báo cáo đầy đủ thông tin về người có liên quan đang sở hữu cổ phần, thông tin về sở hữu cổ phần thông qua người có liên quan và thông qua ủy thác đầu tư tại tổ chức tín dụng Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua cổ phần;

Chuyển đủ số vốn đã đăng ký mua cổ phần tại tổ chức tín dụng Việt Nam theo thỏa thuận trong hợp đồng mua cổ phần giữa nhà đầu tư nước ngoài với tổ chức tín dụng Việt Nam và phù hợp với quy định của pháp luật.

Đặc biệt theo dự thảo, Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình tại tổ chức tín dụng Việt Nam cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm trở thành nhà đầu tư chiến lược của tổ chức tín dụng Việt Nam ghi trong văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng Việt Nam không được chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác trong thời hạn tối thiểu 3 năm kể từ khi sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức tín dụng đó.

Thành Hưng

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên