TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NHNN đã tiếp nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTM

23-12-2013 - 16:06 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN đã tiếp nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTM

NHNN đã phê duyệt phương án tái cơ cấu của 12/25 ngân hàng. NHNN cũng đang chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập 2 NHTMCP, mua lại 2 công ty tài chính, đóng cửa 6 chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trong tài liệu trình bày tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 23-24/12/2013, Chính phủ đã đánh giá: Việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD được quan tâm triển khai, nhất là các ngân hàng yếu kém. Ngày 31/5/2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định 843/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” và Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam”.

Đến nay, NHNN đã tiếp nhận phương án tái cơ cấu của 24/25 NHTMCP và đã phê duyệt phương án tái cơ cấu của 12/25 ngân hàng; tiếp nhận và thẩm định 13/13 phương án tái cơ cấu của các TCTD phi ngân hàng.

Giảm 5 TCTD thông qua sáp nhập, hợp nhất, giải thể; rút giấy phép 03 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đang chỉ đạo hoàn thành việc sáp nhập 02 NHTMCP, mua lại 02 công ty tài chính, đóng cửa 06 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, chuyển đổi hình thức tổ chức của 02 NHTM từ liên doanh sang NHTM 100% vốn nước ngoài.

Đối với 9 ngân hàng yếu kém cần cơ cấu lại từ năm 2011, đến nay, 8/9 ngân hàng yếu kém đã hoàn thành bước đầu lộ trình cơ cấu lại theo phương án đã được duyệt, 01 ngân hàng còn lại đang được NHNN xem xét phương án xử lý phù hợp.

Thực hiện các giải pháp để từng bước xử lý tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo hiện nay trong hệ thống các NHTM và tổ chức tài chính.

Tăng cường công tác quản lý cấp phép hoạt động và mở rộng mạng lưới của các TCTD theo hướng chỉ cho phép các TCTD có tình hình tài chính lành mạnh, có bộ máy quản trị, điều hành hoạt động hiệu quả mở rộng thị trường hoạt động.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động ngân hàng, đặc biệt là các chính sách, quy định an toàn hoạt động và các quy định hỗ trợ tái cơ cấu, xử lý nợ xấu của các TCTD.

Tiến độ thực hiện tái cơ cấu các TCTD tuy có chậm do gặp nhiều nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng đã đạt được những kết quả tích cực: hoạt động của hệ thống các TCTD bảo đảm an toàn hơn và có bước phát triển; thanh khoản của các TCTD cải thiện đáng kể; hiệu quả hệ thống quản trị, điều hành, hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ và rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy được đổi mới, hiệu quả hơn; hoạt động kinh doanh và danh mục tài sản được cơ cấu lại theo hướng phù hợp hơn...

Khánh Linh

hangnt

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên