TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NHNN lấy ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư Hướng dẫn Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

12-07-2011 - 15:50 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN lấy ý kiến Dự thảo lần 2 Thông tư Hướng dẫn Góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng

Theo đó, Thông tư điều chỉnh các trường hợp TCTD góp vốn, mua cổ phần phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của NHNN.

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 06 chương, 31 Điều, điều chỉnh việc góp vốn, mua cổ phần của ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010.

- Thống nhất cách hiểu và phạm vi áp dụng các lĩnh vực, dự thảo Thông tư đã đã đưa các định nghĩa có liên quan vào phần phụ lục (Phụ lục 3). Cụ thể:

+ Các lĩnh vực không cần đưa ra khái niệm để thống nhất cách hiểu: Vàng (theo quy định của pháp luật hiện hành); Mua, bán cổ phiếu (theo quy định của pháp luật về chứng khoán).

+ Các lĩnh vực đã được quy định và không thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước: Các thuật ngữ về chứng khoán và bảo hiểm.

+ Các lĩnh vực đã được quy định và thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước: "cho thuê tài chính" và "bao thanh toán". Các thuật ngữ "ngoại hối", "phát hành thẻ tín dụng", "tín dụng tiêu dùng", "dịch vụ trung gian thanh toán", "thông tin tín dụng"

+ Các lĩnh vực được định nghĩa tại Phụ lục 3 của Dự thảo Thông tư: Quản lý tài sản bảo đảm và Kiều hối.

- Để được Thống đốc chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần theo các hình thức như đã nêu tại mục III trên đây, các tổ chức tín dụng phải tuân thủ các điều kiện cơ bản mà tổ chức tín dụng cần phải đáp ứng là các điều kiện về hoạt động (chất lượng và mức độ an toàn trước và sau khi thực hiện góp vốn), năng lực quản trị, điều hành, …

- Các điều kiện sẽ được áp dụng chặt chẽ nhất đối với trường hợp góp vốn mua cổ phần dưới hình thức công ty liên kết, sau đó các điều kiện sẽ nới lỏng dần đối với hình thức công ty con, ngân hàng con và đầu tư danh mục vốn, tùy thuộc vào tỷ lệ góp vốnmức độ ảnh hưởng của tổ chức tín dụng đối với khoản góp vốn, mua cổ phần.

- Các thay đổi liên quan đến việc góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng được phân thành hai nhóm: Những thay đổi phải thông báo với Ngân hàng Nhà nước và Những thay đổi phải được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước.

- Quy định bổ sung về việc yêu cầu thóai vốn bắt buộc trong quá trình tổ chức tín dụng thực hiện góp vốn mua cổ phần: Đây là quy định mới so với dự thảo Thông tư hướng dẫn việc góp vốn, mua cổ phần trước đây nhằm:

(i) buộc các tổ chức tín dụng luôn phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện góp vốn, mua cổ phần trong suốt quá trình hoạt động, đặc biệt là các quy định về an toàn, không phải chỉ tuân thủ quy định tại thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét đề nghị góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng;

(ii) nâng cao công tác “hậu kiểm” của cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Theo đó, dự thảo đã bổ sung các quy định sau:

+ Các điều kiện duy trì đối với tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo các điều kiện góp vốn, mua cổ phần;

+ Các trường hợp thoái vốn bắt buộc và biện pháp xử lý của Ngân hàng Nhà nước.

Nội dung Dự thảo lần 2 Thông tư Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục góp vốn, mua cổ phần của TCTD

Kỳ Anh

Theo SBV

kyanh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên