TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng

29-01-2013 - 08:19 AM | Tài chính - ngân hàng

NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng

Ngày 28/01/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 03/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN.

Thông tư được xây dựng gồm 5 Chương, 21 điều, trong đó: Chương I bao gồm các quy định chung; Chương II quy định về hoạt động thông tin tín dụng; Chương III quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan; Chương IV bao gồm các quy định điều chỉnh dữ liệu sai sót, giải quyết khiếu nại và xử lý vi phạm; Chương V là các điều khoản thi hành.

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này quy định về hoạt động thông tin tín dụng của NHNN do Trung tâm Thông tin tín dụng (CIC)làm đầu mối,bao gồm: Cung cấp thông tin tín dụng cho NHNN; Xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng; Khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư có đối tượng áp dụng là các Vụ, Cục, đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của NHNN Việt Nam, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Khách hàng vay; Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư quy định hoạt động thông tin tín dụng nhằm tạo lập Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia để hỗ trợ NHNN thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam; Tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh; Khách hàng vay trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng cần đảm bảo: Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật; Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động thông tin tín dụng; Đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp thông tin tín dụng, khai thác sản phẩm thông tin tín dụng.

Thông tư quy định các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng bao gồm:

(i) Thu thập, cung cấp, sử dụng trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước;

(ii) Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan;

(iii) Cung cấp thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không liên quan, bất hợp pháp;

(iv) Lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

(v) Cản trở hoạt động thu thập và khai thác thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

(vi) Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng không được quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.

Theo SBV

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên