TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NHNN yêu cầu đẩy mạnh thanh toán qua POS

13-11-2013 - 14:12 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN yêu cầu đẩy mạnh thanh toán qua POS

Ngày 12/11/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 8413/NHNN-TT về việc đẩy mạnh thanh toán qua POS từ nay đến năm 2015.

Theo văn bản này, đề tăng cường hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh toán thẻ qua điểm chấp nhận thẻ (POS), phấn đấu đạt mục tiêu của Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) giai đoạn 2011-2015 của Thủ tướng Chính phủ, NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Hội thẻ Ngân hàng, các Ngân hàng thương mại và công ty chuyển mạch thẻ triển khai một số nội dung. Trong đó, có các nội dung chính sau:

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố:

Củng cố Ban chỉ đạo phát triển thanh toán qua POS trên cơ sở Ban chỉ đạo kết nối liên thông hệ thống POS trên địa bàn trước đây. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức thực hiện cụ thể việc phát triển thanh toán qua POS trên địa bàn, trên tinh thần tập trung đẩy mạnh thanh toán qua POS.

Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với các sở, ban, ngành để chỉ đạo, triển khai, lồng gép nội dung phát triển thanh toán qua POS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khuyến khích, ưu đãi đối với người sử dụng thẻ từ phía chính quyền địa phương, các NHTM, các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân khác; Chỉ đạo các NHTM trên địa bàn triển khai tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, vận động, hướng dẫn thanh toán qua POS cho người sử dụng thẻ, đơn vị chấp nhận thẻ; Yêu cầu các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt POS, không được thu thêm phụ phí khi thanh toán bằng thẻ và phải đảm bảo chất lượng dịch vụ thanh toán bằng thẻ qua POS.

Đồng thời, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng, các NHTM trên địa bàn tiến hành rà soát, kiểm tra thực tế hàng quý các đơn vị chấp nhận thẻ và xử lý các vi phạm về gian lận và trốn thuế, thu phụ phí của khách hàng thanh toán qua POS, công bố công khai các đơn vị vi phạm; Tiếp tục chỉ đạo các NHTM, phối hợp Kho bạc Nhà nước, các tổ chức liên quan thực hiện việc trả lương qua tài khoản kết hợp với đẩy mạnh TTKDTM, thanh toán qua thẻ POS.

Đối với các NHTM:

Tiếp tục phát triển mạng lưới POS tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, cơ sở phân phối hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực vận tải, văn hóa, thể thao, du lịch, nhà hàng, khách sạn, triển khai từng bước lắp đặt POS tại bệnh viện, trường học, cửa hàng xăng dầu, xe buýt, trạm đăng kiểm, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông để từng bước trang bị, sử dụng và chấp nhận thanh toán phí dịch vụ của các cá nhân và hộ gia đình bằng thẻ;

Tăng cường sự phối hợp giữa các NHTM bố trí hợp lý, sắp xếp, điều chỉnh lại mạng lưới POS theo hướng khắc phục tình trạng chồng chéo, lãng phí đầu tư không cần thiết, có chính sách nhất quán trong việc thu phí đối với đơn vị chấp nhận thẻ; đảm bảo hoạt động của các thiết bị chấp nhận thẻ một cách hiệu quả, thực chất; Hoàn thành và nâng cao chất lượng kết nối liên thông hệ thống POS, tiến hành rà soát, kiểm tra tất cả các POS hiện có, đảm bảo sự kết nối liên thông trên thực tế; khắc phục, xử lý ngay các POS chưa đảm bảo kỹ thuật;

Làm tốt công tác chăm sóc, hướng dẫn, bảo vệ lợi ích khác hàng tại các điểm chấp nhuận thẻ, xử lý kịp thời các sự cố, các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng; tiếp tục phát triển các dịch vụ thẻ, đa dạng hóa tiện ích. Chủ động và kịp thời xử lý những phản ánh về thanh toán qua POS của khách hàng và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao tại các điểm chấp nhận thẻ; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa và xử lý các hành vi gian lận trong giao dịch thanh toán qua POS.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị chấp nhận thẻ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán qua POS, hướng dẫn thanh toán qua POS cho nhân viên thu ngân, lãnh đạo các đơn vị chấp nhận thẻ.

Đối với các công ty chuyển mạch thẻ:

Phối hợp với Vụ Thanh toán, các đơn vị liên quan thuộc NHNN để đẩy mạnh triển khai hoàn thành Đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo tinh thần chỉ đạo của Thống đốc NHNN, tạo lập hạ tầng và vận hành hiệu quả hoạt động chuyển mạch POS.

Phối hợp chặt chẽ với các NHTM tăng cường hơn nữa chất lượng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ chuyển mạch POS trên toàn quốc, mở rộng kết nối liên thông hệ thống POS đến tất cả các NHTM, có kế hoạch nâng cao tốc độ xử lý, đáp ứng khối lượng giao dịch tăng cao trong thời gian tới; hỗ trợ tốt việc tra soát các giao dịch thanh toán qua POS, hạn chế ách tắc, giảm thiểu các giao dịch không thành công liên mạng.

Đối với Hội thẻ Ngân hàng:

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng khung phí liên mạng hợp lý giữa các ngân hàng, công ty chuyển mạch đối với dịch vụ thanh toán thẻ nội địa;

Tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền, khuyến khích đơn vị chấp nhận thẻ, người sử dụng thẻ và các tầng lớp nhân dân quan tâm tham gia và phát triển thanh toán qua POS.


hangnt

Theo Trí thức trẻ/SBV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên