TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

NHTM phải báo cáo cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần

27-02-2010 - 14:26 PM | Tài chính - ngân hàng

NHTM phải báo cáo cơ cấu và tỷ lệ sở hữu cổ phần

Ngân hàng được chuyển một hoặc một số bộ phận không giao dịch trực tiếp với khách hàng ra ngoài trụ sở chính khi đảm bảo các điều kiện quy định.

Thông tư hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của NHTM

Ngày 26/2/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại (NHTM).

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư này hướng dẫn chi tiết về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của NHTM quy định tại Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của NHTM.

Đối với NHTM liên doanh và NHTM 100% vốn nước ngoài thì áp dụng các quy định tại Thông tư này đối với những vấn đề không được quy định tại Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/2/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Trong quy định về tổ chức, quản trị, điều hành, Thông tư hướng dẫn các nội dung như: Trụ sở chính của ngân hàng; các Uỷ ban của Hội đồng quản trị; chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự của NHTM cổ phần; chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự của NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; chuẩn y, bổ nhiệm nhân sự của NHTM do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách; thay thế Tổng Giám đốc trong trường hợp khẩn cấp... Cụ thể, Ngân hàng được chuyển một hoặc một số bộ phận không giao dịch trực tiếp với khách hàng ra ngoài trụ sở chính khi đảm bảo các điều kiện quy định tại Thông tư và báo cáo NHNN (qua NHNN chi nhánh hoặc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn tối thiểu 15 ngày làm việc trước khi thực hiện. Thông tư cũng quy định về việc ngân hàng được chủ động chuyển trụ sở đến địa điểm mới trong trường hợp khẩn cấp.

Về vấn đề vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, mua lại phần vốn góp của các thành viên góp vốn, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Thông tư đưa ra các khái niệm, quy định về thủ tục, hồ sơ để hướng dẫn NHTM thực hiện khi đề nghị NHNN chấp thuận các thay đổi về các vấn đề nêu trên theo quy định của pháp luật.

Thông tư cũng quy định chi tiết về trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện chế độ báo cáo của NHTM. Cụ thể: Chậm nhất đến ngày 31/3 hàng năm, NHTM gửi NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát) báo cáo danh sách các cán bộ chủ chốt của ngân hàng kèm các văn bản, hồ sơ chứng minh việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định 59 đối với những trường hợp mới được bổ nhiệm so với kỳ báo cáo trước.

Đồng thời, NHTM báo cáo với NHNN các thay đổi liên quan đến cơ cấu, phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của ngân hàng trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi. Ngoài ra, NHTM báo cáo các trường hợp chuyển nhượng cổ phần của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc, đính kèm các văn bản liên quan của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc chuyển nhượng cổ phần bắt buộc.

Đối với NHTM cổ phần, báo cáo với NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) tình hình cơ cấu cổ đông, tỷ lệ sở hữu cổ phần (theo mẫu Phụ lục số 5 của Thông tư này) tại thời điểm 30/6 và 31/12 hàng năm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lập báo cáo.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/4/2010.

Theo Ngân hàng Nhà Nước

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên