TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Quý III, SCB đạt trên 134 tỷ đồng lợi nhuận

15-10-2008 - 10:59 AM | Tài chính - ngân hàng

Quý III, SCB đạt trên 134 tỷ đồng lợi nhuận

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn( SCB) quý III đạt 134,307 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lũy kế 9 tháng gần 366 tỷ đồng

 
Theo báo cáo tài chính quý III, lợi nhuận trước thuế của SCB là 186,535 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 134,307 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay lợi nhuận trước và sau thuế của SCB tương ứng là 508 tỷ đồng và 365,8 tỷ đồng.

Trong đó hoạt động cho vay đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong thu nhập của SCB.

Bảng kết quả kinh doanh
(Đơn vị: tỷ đồng)
                       
STT
Chỉ tiêu
Quý III
Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này
I
Thu nhập lãi thuần
270,886
711,299
II
Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ
25,595
145,537
III
Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
8,843
41,169
IV
Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh
14,556
14,540
V
Thu nhập góp vốn mua cổ phần
693
1,068
VI
LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
195,459
558,455
VII
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
(8,924)
(50,332)
VII
Tổng lợi nhuận trước thuế
186,535
508,123
IX
Lợi nhuận sau thuế
134,307
365,850


 Theo dautuOTC.vn , giá SCB đang ở khoảng 10-13 nghìn đồng. 
( Giao dịch OTC của SCB trong thời gian qua )
Vũ Minh
 

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên