TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SCB: Tăng vốn điều lệ lên 2180 tỷ đồng

26-08-2008 - 21:51 PM | Tài chính - ngân hàng

SCB: Tăng vốn điều lệ lên 2180 tỷ đồng

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001562 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 20/08/2008, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo về việc tăng vốn điều lệ.

Theo đó, vốn điều lệ mới của SCB là 2.180.683.060.000 đồng.

Vốn điều lệ cũ: 1.970.000.000.000 đồng.

Mức tăng vốn: 210.683.060.000 đồng.

Đây là kết quả của việc tăng vốn điều lệ đợt một trong năm nay của SCB. Tổng nguồn vốn tăng thêm: 210.683.060.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2007, phân phối lại 85% của 85 tỷ đồng tiền lãi từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2006 cho cổ đông của SCB theo danh sách chốt đến hết ngày 31/12/2007.

SCB cho biết: kế hoạch tăng vốn đợt 2 là sẽ từ 2.180.683.060.000 đồng lên 2.293.433.060.000 đồng.

Ngoài ra việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phân phối tiền lãi từ Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2006 (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 6 - Biên bản số 143/BB/SCB-ĐHĐCĐ.07), như sau :

Tổng giá trị cổ phần phát hành để trả cổ tức: 138.439.420.000 đồng, tương đương 13.843.942 cổ phần,

Tổng giá trị cổ phần phát hành để phân phối lãi: 72.243.640.000 đồng, tương đương 7.224.364 cổ phần,

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần,

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông,

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 31/12/2007,

Nguyên tắc tính cổ tức: cổ tức được tính trên cơ sở vốn điều lệ bình quân.

Tỷ lệ cổ tức thực hiện là 16% mệnh giá cổ phần (chưa loại trừ tạm ứng cổ tức 9 tháng đầu năm 4%) và phần lãi mà cổ đông được hưởng dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách.

 Khánh Huyền

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM