TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

SCB: Tăng vốn điều lệ lên 2180 tỷ đồng

26-08-2008 - 21:51 PM | Tài chính - ngân hàng

SCB: Tăng vốn điều lệ lên 2180 tỷ đồng

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001562 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 20/08/2008, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa thông báo về việc tăng vốn điều lệ.

Theo đó, vốn điều lệ mới của SCB là 2.180.683.060.000 đồng.

Vốn điều lệ cũ: 1.970.000.000.000 đồng.

Mức tăng vốn: 210.683.060.000 đồng.

Đây là kết quả của việc tăng vốn điều lệ đợt một trong năm nay của SCB. Tổng nguồn vốn tăng thêm: 210.683.060.000 đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2007, phân phối lại 85% của 85 tỷ đồng tiền lãi từ việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2006 cho cổ đông của SCB theo danh sách chốt đến hết ngày 31/12/2007.

SCB cho biết: kế hoạch tăng vốn đợt 2 là sẽ từ 2.180.683.060.000 đồng lên 2.293.433.060.000 đồng.

Ngoài ra việc tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2007 và phân phối tiền lãi từ Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2006 (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết 6 - Biên bản số 143/BB/SCB-ĐHĐCĐ.07), như sau :

Tổng giá trị cổ phần phát hành để trả cổ tức: 138.439.420.000 đồng, tương đương 13.843.942 cổ phần,

Tổng giá trị cổ phần phát hành để phân phối lãi: 72.243.640.000 đồng, tương đương 7.224.364 cổ phần,

Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần,

Loại cổ phần: cổ phần phổ thông,

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 16h30 ngày 31/12/2007,

Nguyên tắc tính cổ tức: cổ tức được tính trên cơ sở vốn điều lệ bình quân.

Tỷ lệ cổ tức thực hiện là 16% mệnh giá cổ phần (chưa loại trừ tạm ứng cổ tức 9 tháng đầu năm 4%) và phần lãi mà cổ đông được hưởng dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phần tại thời điểm chốt danh sách.

 Khánh Huyền

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên