TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thông tư 10: Cổ đông chiến lược nước ngoài của NHTM Nhà nước phải có tổng tài sản 20 tỷ USD

27-04-2011 - 14:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Thông tư 10: Cổ đông chiến lược nước ngoài của NHTM Nhà nước phải có tổng tài sản 20 tỷ USD

Thông tư này quy định mục đích, các yêu cầu tối thiểu mà các NHTM Nhà nước áp dụng để lựa chọn cổ đông chiến lược cả trong và ngoài nước. Áp dụng từ 1/6/2011.

Ngày 22/4/2011 Thống đốc NHNN đã ký Thông tư số 10/2011/TT-NHNN quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược (CĐCL) đối với NHTM Nhà nước cổ phần hóa. Thông tư có hiệu lực từ 1/6/2011.

Thông tư này quy định mục đích, các yêu cầu tối thiểu mà các ngân hàng thương mại Nhà nước áp dụng để lựa chọn cổ đông chiến lược cả trong và ngoài nước.

Đối với CĐCL của NHTM nhà nước cổ phần hóa phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: Có lợi ích chiến lược phù hợp với chiến lược phát triển của NHTM nhà nước cổ phần hóa; Không tạo ra sự xung đột lợi ích; Không tạo ra sự độc quyền trong cạnh tranh không lành mạnh đối với khách hàng, nhà đầu tư khác của NHTM nhà nước cổ phần hoá và đối với các tổ chức tín dụng khác.

Ngoài ra, CĐCL phải đáp ứng tối thiểu các tiêu chí sau:

Các tiêu chí chính của CĐCL nước ngoài:

- Là tổ chức tín dụng nước ngoài hoặc tổ chức tài chính nước ngoài, có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 (hai mươi) tỷ đô la Mỹ vào năm trước năm đăng ký tham gia CĐCL;

- Có trên 05 (năm) năm kinh nghiệm hoạt động quốc tế;

- Được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm độc lập quốc tế (Moody’s, Standard & Poor, Fitch Rating...) xếp hạng ở mức có khả năng thực hiện các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi;

- Không là CĐCL, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam;

- Có cam kết bằng văn bản về việc hỗ trợ NHTM nhà nước cổ phần hóa trong các lĩnh vực theo quy định tại Thông tư này và cam kết gắn bó lâu dài với NHTM nhà nước cổ phần hóa.

CĐCL trong nước phải có các tiêu chí chính:

- Là doanh nghiệp có kinh nghiệm, năng lực quản trị tốt; Có tổng tài sản tối thiểu 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng vào năm trước năm đăng ký tham gia CĐCL; Có đủ nguồn vốn góp;

- Có tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 15%, tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản có (ROA) trên 1% của năm liền kề trước năm đăng ký tham gia CĐCL, có lợi nhuần ròng dương trong ba năm liên tiếp trước năm đăng ký tham gia CĐCL; Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng;

- Không là CĐCL, cổ đông lớn, cổ đông sáng lập tại bất kỳ tổ chức tín dụng nào tại Việt Nam vào thời điểm đăng ký tham gia CĐCL;

- Có cam kết bằng văn bản về việc hỗ trợ NHTM nhà nước cổ phần hóa trong một hoặc một số lĩnh vực theo quy định tại Thông tư này; Có cam kết bằng văn bản không chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ ngày mua cổ phần, trở thành CĐCL và không thực hiện các giao dịch nào với NHTM nhà nước cổ phần hoá dẫn đến xung đột lợi ích và tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh với khách hàng, nhà đầu tư khác của NHTM nhà nước cổ phần hoá và đối với các tổ chức tín dụng khác;

Đối với CĐCL trong nước là tổ chức tín dụng, ngoài các điều kiện nêu trên đối với cổ đông chiến lược trong nước, phải đáp ứng thêm các tiêu chí:

- Đảm bảo duy trì các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) năm liền kề trước năm đăng ký tham gia CĐCL trên 10%; Có tỷ lệ nợ xấu năm liền kề trước năm đăng ký tham gia CĐCL dưới 2%;

- Tổ chức tín dụng không được mua cổ phần của NHTM nhà nước cổ phần hóa mà NHTM nhà nước cổ phần hóa là cổ đông, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng đó vào thời điểm đăng ký tham gia CĐCL.

Căn cứ quy định tại Thông tư này, NHTM nhà nước cổ phần hóa xây dựng cụ thể tiêu chí lựa chọn CĐCL, đưa vào nội dung đề án cổ phần hóa NHTM nhà nước (đối với NHTM nhà nước đang cổ phần hóa) hoặc phương án lựa chọn CĐCL (đối với NHTM nhà nước đã cổ phần hóa) trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ được sử dụng tiêu chí lựa chọn CĐCL để thực hiện lựa chọn CĐCL sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.Theo SBV

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên