TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc?

05-02-2013 - 07:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc?

Thời gian qua, việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc đang được các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trang sức rất quan tâm.

Mới đây nhất, Tổng Cục thuế vừa nhận thêm một số ý kiến thắc mắc của Công ty TNHH Tomei Việt Nam (KCN Amata, Biên Hoà, Đồng Nai) về vấn đề này.

Theo đó, Tổng Cục thuế đã nhận được Công văn số 2953/CT-TTHT ngày 18/5/2013 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công văn số KT01/07 ngày 19/7/2012 của Công ty TNHH Tomei Việt Nam về việc thuế GTGT được khấu trừ của hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý.

Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các vụ chức năng của Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có văn bản số 323 /TCT-CS ngày 23/01/2013 trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Công ty TNHH Tomei Việt Nam. Theo đó, Công văn của Tổng cục Thuế khẳng định:

Tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 123/2008/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2012) quy định về hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý: "Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT. ”

Tại khoản c Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngay 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý: Trường hợp cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng, bạc, đá quý, vừa có hoạt động chế tác sản phẩm vàng, bạc, đá quý thì áp dụng tính thuế đối với các hoạt động này theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. ”

Tại khoản 2, Điều 13 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định việc xác định thuế GTGT phải nộp: Sổ thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tỉnh trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ đó.

GTGT của hàng hoá, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ bán ra là giá thực tế bán ghi trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, bao gồm cả thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu được tiền.

Giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào được xác định bằng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra tương ứng.

GTGT xác định đối với một sổ ngành nghề kinh doanh như sau:"Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, GTGT là số chênh lệch giữa doanh so bán ra vàng, bạc, đá quý, trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý bán ra.”

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ quy định về quản lý kinh doanh vàng quy định:

1. Nghị định này quy định về hoat đông kinh doanh vàng, bao gằm: Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khấu, nhập khâu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khóan và hoạt động phái sinh về vàng.

2. Các quy định của Nghị định này không áp dụng Đối với hoạt động khai thác và tỉnh luyện vàng của doanh nghiệp khai thác vàng.

Theo công văn trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai: Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC thì Công ty TNHH Tomei khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt động mua bán vàng, đồ trang sức; khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hoạt động chế tác vàng, đồ trang sức. Căn cứ quy định trên:

- Hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ cũng thuộc hoạt động kinh doanh vàng.

- Từ ngày 01/3/2012 hoạt động chế tác vàng, đồ trang sức thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

- Trường hợp Công ty TNHH Tomei Việt Nam vừa có hoạt động chế tác vàng, đồ trang sức đồng thời mua bán kinh doanh vàng, đồ trang sức, đến trước ngày 01/03/2012 Công ty chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào thì kể từ ngày 01/03/2012 Công ty TNHH Tomei Việt Nam thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT số thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động chế tác thì Công ty được hoàn thuế hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của tháng sau.

Sổ thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ của hàng hoá còn tồn kho (nguyên vật liệu nhập khẩu chưa đưa vào chế tác hoặc đã đưa chế tác nhưng sản phẩm còn tồn kho) từ trước ngày 01/03/2012 chuyển sang thì được tính vào giá thanh toán của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp bán ra khi xác định GTGT.

Theo Tạp chí Tài chính

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên