TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo

17-01-2012 - 09:37 AM | Tài chính - ngân hàng

Tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo

Thủ tướng yêu cầu hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh lãi suất của một số chương trình tín dụng ưu đãi cho phù hợp với thời kỳ hiện nay.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ đạo tiếp tục thực hiện tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng nhà nước (kể cả các tổ chức tín dụng nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa và Nhà nước giữ cổ phần chi phối) tiếp tục duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bằng 2% số dư nguồn vốn huy động theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sớm nghiên cứu ban hành quy định về việc các tổ chức tín dụng tham gia các chương trình tín dụng chính sách, an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7396/VPCP-KTTH ngày 15/10/2010.

Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc điều chỉnh lãi suất của một số chương trình tín dụng ưu đãi cho phù hợp với thời kỳ hiện nay và khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Căn cứ Chiến lược phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác cho phù hợp.

Theo Chinhphu.vn

tungns1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên