TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần

17-07-2009 - 21:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần

Theo Nghị định 55/2009/NĐ-CP vừa ban hành thì cổ đông cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ Ngân hàng thương mại cổ phần, tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2009/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2009.

Theo Nghị định, đối với NHTM cổ phần, ngân hàng có thể có cổ phần ưu đãi (người sở hữu gọi là cổ đông ưu đãi). Tổng giá trị mệnh giá của cổ phần ưu đãi cổ tức tối đa bằng 20% vốn điều lệ của ngân hàng.

NHTM cổ phần phải có tối thiểu 100 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa. Nhưng 1 cổ đông cá nhân chỉ được sở hữu tối đa 10% vốn điều lệ; cổ đông là tổ chức được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ và cổ đông cùng những người có liên quan của cổ đông đó được sở hữu tối đa 20% vốn điều lệ của 1 ngân hàng.

Riêng việc tổ chức quản lý của NHTM cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ được thực hiện theo các quy định áp dụng đối với NHTM cổ phần.

Đối với NHTM Nhà nước do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ (NHTM 100% vốn nước ngoài được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên cũng được áp dụng theo quy định này), chủ sở hữu được quyết định mức vốn điều lệ ban đầu và việc thay đổi vốn điều lệ của ngân hàng; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng... nhưng chỉ được rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác khi được Ngân hàng Nhà nước đồng ý.

Nghị định cũng quy định quyền của thành viên góp vốn đối với NHTM liên doanh (NHTM 100% vốn nước ngoài được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH hai thành viên trở lên cũng được áp dụng theo quy định này), theo đó thành viên góp vốn có quyền yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin, báo cáo tài chính hàng năm; được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp... nhưng thành viên góp vốn không được rút vốn đã góp ra khỏi ngân hàng dưới mọi hình thức, trừ trường hợp chuyển nhượng, mua lại vốn góp theo quy định.

Về quy trình, chính sách trong hoạt động của Ngân hàng Thương mại, Nghị định yêu cầu NHTM cần xây dựng và triển khai 11 quy trình, chính sách trong quá trình hoạt động ngân hàng, điển hình như: Quy trình quản lý hoạt động đầu tư, mua lại và kiểm soát các khoản đầu tư lớn; quy trình cấp tín dụng nhắm duy trì hệ thống quản trị tín dụng phù hợp; hệ thống cho phép đo lường, giám sát và kiểm soát toàn diện rủi ro...

Ngân hàng phải công bố công khai tại nơi giao dịch các thông tin về lãi suất tiền gửi, tiền vay, các mức phí, tỷ giá, thời gian giao dịch...Muốn thay đổi vốn điều lệ thì ngân hàng phải được sự chấp thuận bằng văn bản từ Ngân hàng Nhà nước và chấp hành chế độ tài chính theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 120 ngày, kể từ khi kết thúc năm tài chính, ngân hàng phải công khai các báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

V.Minh

tuyetminh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên