TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Từ 1/6/2013: Thêm một loạt các loại cấp tín dụng phải trích lập DPRR

22-01-2013 - 20:25 PM | Tài chính - ngân hàng

Từ 1/6/2013: Thêm một loạt các loại cấp tín dụng phải trích lập DPRR

Việc phân loại nợ phải đồng thời theo phương pháp định tính và định lượng. Các TCTD phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng.

Ngày 21/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/2013/TT-NHNN (Thông tư 02) quy định về việc phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng rủi ro trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, Thông tư bổ sung phạm vi điều chỉnh so với Quyết định 493, Quyết định 18, Thông tư 15 như sau: Các khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng; Số tiền mua và ủy thác mua trái phiếu chưa niêm yết; Ủy thác cấp tín dụng; Tiền gửi (trừ tiền gửi thanh toán).

Thông tư 02 quy định TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân loại nợ theo thời gian quá hạn để phù hợp với điều kiện thực tế hệ thống tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phân loại theo phương pháp định tính, Thông tư quy định đồng thời phân loại theo phương pháp định lượng và nếu có khoản nợ, cam kết ngoại bảng được phân loại theo định lượng vào nhóm có mức độ rủi ro cao hơn thì TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải điều chỉnh cho phù hợp.

Thông tư bổ sung, yêu cầu phân loại đối với những tài sản có vi phạm vào nhóm nợ có rủi ro cao.

Yêu cầu những nội dung có tính nguyên tắc phải có trong các quy định nội bộ.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng theo định kỳ hoặc khi cần thiết, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng; xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động và tình hình thực tế.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải cung cấp kết quả tự phân loại nợ cho Trung tâm thông tin tín dụng để Trung tâm này tổng hợp và cung cấp lại cho tổ chức tín dụng danh sách khách hàng có nhóm nợ ở mức độ rủi ro cao nhất để điều chỉnh kết quả phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.

Bổ sung quy định nguyên tắc phân loại nợ đối với các khoản mua nợ, bán nợ, khoản cho vay, đầu tư theo ủy thác, các khoản nợ có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và các khoản nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2013.

Thành Hưng

hangnt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên