TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

UBCKNN nhận đầy đủ hồ sơ tăng vốn đợt 1 lên 2.200 tỷ đồng của VIBank

13-07-2009 - 11:05 AM | Tài chính - ngân hàng

UBCKNN nhận đầy đủ hồ sơ tăng vốn đợt 1 lên 2.200 tỷ đồng của VIBank

Đợt 1 trong đợt phát hành tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng của NHTMCP Quốc tế Việt Nam, VIB chào bán 20 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá cho cổ đông hiện hữu.

Ngày 9/7/2009, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2009.

Theo đó, các cổ đông có tên trong Sổ cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sẽ được mua theo tỷ lệ số cổ phần hiện có với giá phát hành bằng mệnh giá.

Tổng số cổ phần phát hành là 20.000.000 cổ phần, ứng với 200 tỷ đồng mệnh giá, chiếm 9,09% vốn điều lệ của VIB ở mức 2.200 tỷ đồng, bao gồm:

- 14.088.513 cổ phần, ứng với 140.885.130.000 đồng là khoản chia cổ tức năm 2008 bằng cổ phiếu cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm tài chính 2008

- 5.911.487 cổ phần, tương ứng với 59.114.870.000 đồng được sử đụng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần (sau khi đã trừ đi số tiền được dùng để mua cổ phiếu quỹ) và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Năm 2009, VIB dự kiến tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng thông qua 3 đợt phát hành, đợt 1 tăng vốn từ 2000 lên 2.200 tỷ đồng, đợt 2 tăng vốn từ 2.200 lên 2.400 tỷ đồng, đợt 3 tăng vốn từ 2.400 lên 3.000 tỷ đồng.

Kết thúc ngày 31/12/2008, tổng lợi nhuận trước thuế của VIB là 230,45 tỷ đồng. Tổng tài sản Có của VIB là 34.719 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay cá nhân và tổ chức kinh tế là 19.775 tỷ đồng, tổng huy động vốn là 23.958 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu là 1,84%.

Năm 2009, VIB phấn đấu đạt 400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 40.000 tỷ đồng tổng tài sản Có, huy động vốn 30.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 24.700 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 2,2%

Hoàng Ly
Theo VIB

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên