TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VCB-mẹ: Năm 2012 LNST 4.270 tỷ đồng, nợ xấu 2,25%

21-01-2013 - 15:53 PM | Tài chính - ngân hàng

VCB-mẹ: Năm 2012 LNST 4.270 tỷ đồng, nợ xấu 2,25%

VCB hoàn thành 84% kế hoạch năm. Huy động vốn cuối năm 2012 đạt gần 285.200 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2011 tuy nhiên tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 15%.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2012. 

Theo đó, tiền gửi khách hàng tại thời điểm 31/12/2012 của VCB đạt 285.196 tỷ đồng, tăng gần 55.500 tỷ tương đương 24% so với đầu năm. Cho vay ra đạt gần 239.800 tỷ, tăng 15,2% so với năm 2011.

Thu nhập lãi thuần của VCB năm 2012 đạt hơn 10.700 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2011 do lãi suất giảm mạnh trong năm. Tính riêng quý 4/2012, thu nhập lãi thuần giảm 38% so với cùng kỳ năm 2011, chỉ đạt 2.376 tỷ.

Nhìn chung các mảng hoạt động của VCB trong quý 4/2012 ngoại trừ thu nhập lãi thuần và thu nhập từ góp vốn cổ phần giảm so với cùng kỳ 2011, còn lại đều tăng mạnh. Trong đó:

· Lãi thuần về dịch vụ quý 4/2012 đạt hơn 350 tỷ đồng, tăng 162% so với cùng kỳ 2011, lũy kế cả năm đạt hơn 1.300 tỷ đồng, giảm 12% năm 2011

· Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh quý 4/2012 đạt 94,3 tỷ đồng, cả năm đạt hơn 230 tỷ đồng trong khi khoản này năm 2011 không phát sinh

· Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối quý 4/2012 đạt hơn 520 tỷ đồng, tăng 120% so với quý 4 năm 2011; lũy kế cả năm đạt gần 1,500 tỷ, tăng 26% năm 2011.

· Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần quý 4/2012 chỉ đạt hơn 160 tỷ đồng, giảm 88% quý 4/2011, cả năm đạt 444 tỷ đồng, giảm 68% năm 2011.


Quý 4 Lũy kế

2012 2011
2012 2011
Thu nhập lãi thuần 2,376.2 3,808.8 -38% 10,702.0 12,138.0 -12%
Lãi thuần từ dịch vụ 351.4 134.1 162% 1,301.3 1,480.2 -12%
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán 94.3 0.0 n/a 232.2 0.0 n/a
Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối 520.5 236.4 120% 1,488.3 1,178.0 26%
Lãi thuần từ hoạt động khác 385.9 -66.9 n/a 515.4 -1,308.8 n/a
Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần 161.5 1,357.3 -88% 444.0 1,404.0 -68%
Chi phí hoạt động 1,874.6 1,914.8 -2% 5,882.5 5,554.9 6%
Chi phí dự phòng rủi ro 693.1 1,700.0 -59% 3,256.4 3,447.5 -6%
LNTT 1,322.0 1,586.8 -17% 5,544.4 5,937.9 -7%
LNST 1,031.9 1,219.2 -15% 4,269.3 4,504.5 -5%

Về chi phí, chi phí hoạt động quý 4/2012 của VCB giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước; cả năm chi phí hoạt động trên 5.880 tỷ, tăng 6% so với năm 2011.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý 4/2012 ở mức 693 tỷ đồng, giảm 59% so với quý 4/2011; cả năm dự phòng 3.256 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2011.

Do ảnh hưởng mạnh bởi mảng kinh doanh chính là thu nhập lãi thuần đã khiến lợi nhuận trước thuế quý 4/2012 của VCB chỉ đạt 1.322 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 1.032 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ 2011.

Lũy kế năm 2012, LNTT đạt 5.544 tỷ đồng, LNST đạt 4.269 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2011. Theo kế hoạch đã đề ra thì năm 2012 VCB hoàn thành 84,6%.

Về tình hình nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2012 của ngân hàng mẹ VCB là 2,25%, tăng nhẹ so với số đầu năm là 2,01%, tuy nhiên nếu so với kết quả của 6 tháng đầu năm 2012 thì tỷ lệ nợ xấu cuối năm đã giảm rất mạnh, đặc biệt là nợ có khả năng mất vốn. Nợ có khả năng mất vốn cuối năm 2012 ở mức 1.275 tỷ đồng, ở thời điểm 30/6/2012 là gần 4.000 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính riêng VCB năm 2012

Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên