TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VietinBank điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

08-12-2012 - 21:07 PM | Tài chính - ngân hàng

VietinBank điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012

Riêng chỉ tiêu LNTT giảm 1.500 tỷ đồng so với kế hoạch được ĐHCĐ giao phó.

VietinBank vừa có công văn gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM công bố nội dung nghị quyết Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012.

Theo đó, VietinBank sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh chính 2012 như sau:

Stt

Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)

Thực hiện 2011

KH2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua

KH 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua

Tuyệt đối

%tăng so với TH 2011

Tuyệt đối

%tăng so với TH 2011

1

Tổng tài sản

460.604

550.000

19%

475.000

3,1%

2

Nguồn vốn huy động và vay

420.212

500.000

19%

430.000

2,6%

3

Dư nợ cho vay và đầu tư

430.116

520.000

21%

440.000

2,3%

3.1

Dư nợ cho vay

293.434

343.000

17%

320.000

9%

3.2

Đầu tư và kinh doanh khác

136.682

177.000

29%

120.000

-13%

4

Vốn điều lệ

20.230

30.000

48%

26.218

30%

5

Lợi nhuận trước thuế

8.392

9.000

7%

7.500

-11%

6

ROA

2,03%

1.5% -2%

1,5%

7

ROE

26,74%

18%

17%

8

Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến

20%

16%

13 -15%

PV

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/HSX/CTG

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên