TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Western Bank: Được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010

10-11-2010 - 09:03 AM | Tài chính - ngân hàng

Western Bank: Được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010

Western Bank được phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 với tổng mệnh giá 500 tỷ đồng quy đổi, trong đó bằng VND 400 tỷ đồng và bằng USD 100 tỷ đồng quy đổi

Đây là Quyết định số 2623/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành ngày 08/11/2010.

 Quyết định trên nêu rõ: Mục đích phát hành, phương án sử dụng vốn, tên gọi giấy tờ có giá, mệnh giá, đồng tiền phát hành, thời hạn giấy tờ có giá, địa điểm phát hành, hình thức phát hành, phương thức phát hành, phương thức, địa điểm trả gốc và lãi được thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2010 của Western Bank.

Về lãi suất: giấy tờ có giá phù hợp với lãi suất thị trường và các quy định hiện hành về điều hành lãi suất của NHNN, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động của Western Bank.

Bên cạnh đó, Western Bank phải thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 theo các quy định tại Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 và Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11/8/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, Western Bank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc NHNN.

Western Bank vừa áp dụng lãi suất huy động tiền đồng lên 12%/năm từ 06/11/2010 đối với cá nhân, doanh nghiệp gửi tiết kiệm.

T.Sam
Theo Western Bank

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên