TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kế hoạch cải cách ngành tài chính Mỹ đương đầu với "bão tố"

04-07-2009 - 09:26 AM | Tài chính quốc tế

Kế hoạch cải cách ngành tài chính Mỹ đương đầu với "bão tố"

Kế hoạch cải cách tài chính của Tổng thống Obama thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ từ các ngân hàng, quỹ tự bảo hiểm và nhiều nhóm lợi ích khác.

Cách đây chưa lâu, trong cơn khng hong tài chính và gia s gin d như cơn triu dâng trong lòng dân chúng, gii tài chính mi nhn ra yêu cu ci cách tài chính.

 

T đây s thay đổi bt đầu. Trong khi ch mt s ít chng li vic chnh sa quy định nói chung, gii vn  động hành lang và các tp đoàn công nghip thương mi li mun “giơ cao đánh kh” khi động đến ngành mình. Nhng li phn đối li mnh m hơn bao gi hết khi chính quyn Obama công b kế hoch ci cách toàn din nn tài chính.

 

Hin nay các ngân hàng đang n  lc hết sc chng li lut kế toán mi yêu cu  đưa các tài sn ngoài bng kết toán vào li s sách, các t chc tiết kim không mun Văn phòng giám sát tiết kim b sáp nhp  vi các cơ quan điu tiết ngân hàng khác. Qu t bo him kêu gi nên thn trng vi các quy định vượt mc bo đảm cơ bn ca các t chc đầu tư.

 

Nhng người ng h ngành chng khoán phái sinh Washington cnh báo các  đề xut yêu cu tăng tính minh bch cho các công c tài chính phc tp có th làm tăng chi phí ca nhiu tp đoàn tài chính và công nghip. Phòng Thương mi M đầu năm nay còn cho rng ci thin kh năng bo v người tiêu dùng là trng tâm ca ci cách thì nay li chng li đề xut thành lp Cơ quan bo v tài chính tiêu dùng.

 

“Không phi tôi!”

 

"Tôi nghĩ suy nghĩ “không-phi-tôi” ny sinh khi chúng ta đang nhm ti ai đó," Scott Talbott, mt nhà vn động hành lang ca Financial Services Roundtable, t chc đại đin cho các công ty tài chính ln, nói. “Khi bt đầu động đến lut, cuc chiến mi thc s n ra."

 

Nhưng chiến tranh s sm  đến. B trường Tài chính Timothy Geithner nói cơ quan này có th đề xut khung pháp lý cho Cơ quan bo v tài chính tiêu dùng trong vài ngày ti.

 

Nhưng Brian Gardner, nhà phân tích chính sách cho Keefe Bruyette & Woods ti New York, nói có l chính quyn s đổi chiến thut nh bài hc t đạo lut v năng lượng và chăm sóc sc khe.

 

"Đương nhiên h s bt đầu th và tìm ra xem cái gì tt cho mình và thc hin ra sao để va không gây hi li va có li,” Gardner nói. Ông cũng lưu ý thêm, “Washington gii quyết mi chuyn nhanh hơn l thường, vì vy tôi nghĩ mi người nên làm quen vi s nhanh gn này."

 

Phòng Thương mi nói h không phn đối vic tăng cường bo v người tiêu dùng. Nhưng t chc này cho rng to ra c mt cơ quan chính ph na không phi là cách làm hay.  Đó đúng là kiu làm ăn chp vá th nào cũng li đẩy chúng ta vào rc ri,” Tom Quaadman, Giám đốc chính sách tài chính ca Phòng thương mi M nói.

 

Mt quan chc qu t  bo him nói gii qun lý qu đang tăng cường tính bo đảm—khong ¾ s qu đã t nguyn bo đảm—nhưng vn cnh giác nếu các quy định được tht cht hơn. Gii qun lý qu đã có hàng trăm cuc gp vi các thành viên Quc hi trong vài tháng gn đây. “Chúng tôi rt ng h nhng gì chính quyn đang làm, nhưng cái chính là các chi tiết,” quan chc này nói.

 

Đương nhiên, không phi ch mình ngành tài chính biết lên tiếng. Nhng người bo v người tiêu dùng và nhà đầu tư, các nhóm chính tr ng h đề xut ca Đảng Dân ch cũng đang th hin tiếng nói ca mình.

 

Trong mt e-mail gi các cơ  quan thông tn báo chí, Americans United for Change – mt nhóm được thành lp để chng li chính sách ca chính quyn Bush và hin đang ng h  nhng sáng kiến ca Obama – ch trích thm t Hip hi Chng khoán và th trường tài chính ( SIFMA) sau khi Bloomberg News đưa tin các tp đoàn tài chính đang lên kế hoch đối phó vi nhng li ch trích “dân túy” chng li mình.

 

 “H s gi chiến dch PR mi ca mình là gì: “Cám ơn v  gói cu tr, gi đừng có than vãn na, đồ đần” chăng?” Tom McMahon, quyn CEO ca Americans United for Change, viết trong e-mail.

 

“Chia để tr”?

 

Ch tch SIFMA Timothy Ryan nói vi Bloomberg rng t chc này ch trương chm dt hot động ca các tp đoàn tài chính không s hu ngân hàng: “C gng này, không phi là bt thường vi mt t chc thương mi, là để đảm bo ý tưởng ca chúng tôi v tăng tính minh bch, trách nhim và kh năng giám sát được mi người chú ý ti."

 

"Đó là chiến thut chia r các thành viên Quc hi và tng bước che mt h," Ed Mierzwinski, Giám đốc chương trình tiêu dùng ca U.S. Public Interest Research Group, mt t chc ng h người tiêu dùng ti Washington gn đây cùng nhiu t chc khác mi lp ra nhóm Americans for Financial Reform, nói. “Đó là n lc đổ li cho người khác, h hy vng có th làm ci cách chm li, đánh lc hướng nhng li ch trích nhm vào ngành mình." 

 

Theo FT

Minh Tuấn

ngocdiep

Trở lên trên